Upravit stránku

Konference UX z praxe #5
Co nám utkvělo v paměti?

18. 6. proběhla v Praze na Pankráci již pátá Konference UX z praxe. Zúčastnily se desítky designerů, developerů a marketingových specialistů, kteří se podělili o dojmy, návody, case studies, ale i fuck-upy které je při práci provází. 

Peter PilátProductboard.com

Petr nám představil svůj projekt, v rámci kterého s jeho týmem vyvíjeli aplikaci. Postup rozdělil do tří fázi, které se mu osvědčily a během přednášky je představil.

 1. Fáze definice (Definiton)

  Tato fáze slouží k vymezení styčných oblastí projektu.
  Lidé začínají definicí problémů. Úskalím se může stát, že rozsáhlá firma usiluje o příliš velké množství dat.
  Definice cílů je důležitým krokem pro získávání nápadů od klientů. Současně vytváří prostor pro komunikování a validaci chystaných záměrů.
  Čím širší veřejnost vstupuje do fáze definice, tím rozdílnější a propracovanější řešení bude nutné rozvíjet. (Produktoví manažeři dávají feedback na produkty, zákazníci se svěřují s očekáváními a interní tým přichází s nápady.)

 2. Fáze objevů (Explore)

  Ta se osvědčila při transformaci na seškrtání bodů z první fáze. Také si vytyčila za cíl ponechání focusu pouze na zákazníky, které považovali za důležitější. Samotný průběh testování probíhal tak, že byly uživatelům předkládány jednotlivé fragmenty aplikace a bez návodů. Byl jim ponechán pouze prostor pro testování a zpětnou vazbu, kde Petr zdůraznil důležitost vynechání „palcování“ ve prospěch psané formy hodnocení. Záměr byl prostý. Neřešit, zda se věc líbí nebo ne. Ale z jakého důvodu se daná věc líbí. Vznikla tak řada podnětů, které lze označit jako kritické a nutné k řešení, což posunulo celou aplikaci kupředu.

 3. Fáze předání (Delivery)

  Tato fáze se zaměřila na otázky typu:
  ➥ Jak budou uživatelé skutečně aplikaci používat?
  ➥ Jak navrhované úpravy zapadají do konceptu projektu?
  ➥ Budou lidé vědět, jak s aplikací pracovat?


Výstupem prezentace byly neočekávané pozitivní zážitky z testování. Uživatelé přicházeli s vlastními inovativními řešeními na využití nástrojů.  A to tím, že původní záměr aplikace lidé využívají zcela jinak. Zdánlivé selhání designera se tak může stát výhrou celé firmy. Protože se tak nabízí nové segmenty a cílové skupiny pro používání vašeho produktu.

Postřehya doporučení:

 • Vyplatí se zaznamenávat feedback 24/7
 • Je důležité ověřovat svá rozhodnutí
 • Efektně využívat týmovou práci

Šikovnénástroje

Jules SkoppDoodle

Jules představil své zkušenosti z vývoje na plánovacím nástroji Doodle. Potvrdil, že projekt bez cíle je jako loď bez přístavu, která bloudí po moři. Možným řešením je předem si stanovit, jaké cíle budete změnou sledovat:

 • Budete od počátku řešit kompletní redesign?
 • Budete se věnovat reaktivnímu designu?
 • Nebo se vrhnete na kombinaci obou metod?


Pro stanovení cíle pomáhá lehká poučka: „Zaměřte se na to, kde je hodnota a přínos. Neřešte detaily, protože hodnota vyhrává!“

Celkově vyplynulo, že minimum postřehů k rozvoji pochází od samotných produktových manažerů.  Vývoj je většunou dílem celé firmy. Roste tím přidaná hodnota produktu, protože každý k němu přistupuje z jiného úhlu.

Postřehya doporučení:

 • Vývoj si rozdělujte na menší časové celky (třeba týdny). Pomohou udržet přehled nad děním v projektu.
 • Vyhodnocujte na základě poměrů nebo procent. Čísla dávají rychlý vhled o vývoji.
 • V návrhu neopakujte stejné prvky. Opakované využití stejného tlačítka na stránce může zmást uživatele.
 • Cíle, kterých změnou dosahujete nejsou cíle jednotlivce, ale celého kolektivu. Na kobereček tak nejde jen produkťák, ale celý tým.

Jan PeškaOracle

Honza byl ve své přednášce velmi otevřený a popsal nám, jak se z designérovy noční můry může stát projekt, který bude milovat.

I přestože se pohybuje v prostředí korporátu Oracle, který si bedlivě střeží interní informace, podělil se o zkušenosti plné neúspěchů i nešťastných nápadů u projektů, kde působil na úrovni vedoucího týmu. Tento tým byl podřízený větší vývojářské projektové skupině.

Co může být překážkou při realizaci projektu?

 • Designer bez technických znalostí by neměl šéfovat vývoji designu aplikace. 
 • Manager by neměl vést projekt jako celek, ale spíš na úrovni dílčích kroků.
 • Pokračování projektu i přes zjevné nedostatky a problémy.
 • Přítomnost vzájemné frustrace a nedůvěry, která logicky realizaci projektů provází.

Korporátní politika

Tento bod mě osobně potěšil. Velmi hezky v něm rozvedl parafrázování Scotta Berkuna („Politics is people“). Zmínil, že korporát není sprosté slovo, ale vyžaduje trochu specifický přístup při řešení nových situací a zavádění inovací. Jakákoliv činnost totiž musí být "politicky zdůvodněna" a musí projít přes velké množství lidí. 

 Situaci vyřeší, pokud si stanovíte:

 • Správné a kompetentní členy týmu
 • Jasně vymezíte dané role
 • Od počátku určíte hlavního vedoucího
 • Jasně definujete produktový tým a povinnosti jednotlivců:
  ➥ Kdo to je?
  ➥ Co řeší?
  ➥ A pro koho to řeší?

Postřehya doporučení:

 • Najděte si spojence. Ty přesvědčte a pak nemusíte bojovat s davem. Ten půjde za nimi.
 • Komunikujte se svým okolím a týmem.
 • Vidíte, že situace se nevyvíjí? Využijte RESTART. Ušetříte ztráty finanční i vztahové.
 • Pokud něco nefunguje, řešte to nejdříve se stakeholdery. Teprve poté s celým týmem.
 • Nestyďte se za to, že v tvorbě postupujte malými krůčky.
 • Staňte se gamechangerem a hledejte nová řešení.
 • Připravujte persony a testování. Otevíráte tím snadněji diskuzi se stakeholdery, protože začínáte více mluvit jejich řečí. 

Petr AugustinKentico

Petr uzavřel blok přednášek svými zkušenostmi z vývoje trial verze nástroje pro B2B segment. Seznámil nás s problémem, který nastal spuštěním. Jelikož se firma zaměřovala hlavně na rozvoj plné verze produktu, vyžadovala situace velmi specifický přístup.

Časem se ukázalo, že ve firmě nebyl nikdo, kdo by dokázal přesněji definovat, co by měla trial verze obsahovat. Vyvstaly tak otázky jako:

 • Co mají lidé vidět jako první?
 • Co naopak mají spatřit jako poslední?
 • Co bude chtít vidět developer a co naopak manager?
 • A s kým zákazníci aplikaci porovnávají?

Samostatný tým

Specifikem B2B segmentu je zcela odlišné prostředí pro vývoj (oproti B2C). Nákupní proces u velkých firem se často potýká s limitujícími faktory v podobě legislativních procesů. Opakování nákupního procesu může trvat i půl roku. Za tu dobu se může změnit zodpovědná osoba za nákup i poměry ve firmě. Zároveň pracujete s malým vzorkem lidí. Tím pádem můžete zapomenout na populární A/B testování i 15vteřinové testy.

Díky těmto aspektům vznikl samostatný tým pracovníků, který se specializuje pouze na trial. Pracovníci tak měli neomezený prostor k rozvoji. Dále měli možnost přizvat specialisty z celé firmy na konzultace řešení s odpovědností pouze vůči vedení firmy, s kterým si pravidelně validovali své výstupy.

Postřehya doporučení:

 • B2B je specifické odvětví a prakticky neexistují případové studie, ze kterých se můžeme učit. 
 • Spoléhejte se na svoji intuici a neopisujte od konkurence.
 • Stavějte na individualitě a selském rozumu.
 • Buďte užiteční a nevnucujte konkrétní řešení.
 • Pokud nemáte kvalitní data, nevymýšlejte si. Využijte kvalitativní výzkum.
 • Pracujte s datovými analytiky. Je nutné pracovat s lidmi, kteří umí získávat a interpretovat výsledky.
 • KPI v B2B jsou často vztažena na globální trhy, ale je potřeba uvažovat i regionálně. Vánoční prázdniny v Austrálii, kterou sužují vedra, nejsou hitem prodejů jako stejné období v Evropě.

Zajímavé nápadydalších přednášejících

 • Drahomír Hájek | Smartlook

  "Nezdržujte se vývojem hotového. Důležité je pracovat s produktem."
 • Yannis Dimitriadis | Mall TV

  "Nevymýšlejte kolo. Nevyčerpáte tak nejen velkou část zdrojů, ale také sebe. Výsledkem bývá to, že se stejně vrátíte k ověřeným a zaběhnutým metodám."
 • Martin Jancík | Kiwi.com

  "Je dobré, pokud se na začátku projektu sejde celý tým, specifikuje se záměr projektu a tým se naladí na stejnou vlnu. Zkuste si řešenou situaci i úplně jednoduše nakreslit. "

Pravidla a poučenína závěr:

 1. Komunikujte se svým okolím, bez výjimky. S celým týmem i vysoce postavenými osobami.
 2. Nevymýšlejte již vymyšlené. 
 3. Nemějte strach spolehnout se na zkušený tým.
 4. Nebojte se přiznat si, že na něco nestačíte a popřemýšlejte o restartu řešení.
 5. Pracujte v kratších intervalech a vše si validujte.
 6. Zapomeňte na „zajetá” pravidla popsaná v příručkách. Při práci v oblasti B2B stojí business hlavně na vztazích.

Zajímá vás oblastUX?

Doporučujeme YouTube kanál konference, kde najdete přednášky z předchozích ročníků:

Ladislav Chyba

Ladislav Chyba

Specialista online marketingu

Láďa se orientuje striktně na výkon a označuje se jako tlumočník mezi běžnou veřejností a IT světem. Jeho výsledky mluví za vše. S klienty pracuje v rozličných produktových odvětvích od kosmetiky po filharmonie. Výsledkem je rychlé pronikání do podstaty jednotlivých projektů bez ohledu na sortiment či službu. V roce 2009 se podrobněji seznámil s metodami online marketingu a projektového řízení. Své znalosti od této doby prohlubuje a aplikuje kdykoliv je to jen možné.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti