V čem vám vědomé budování značky zaměstnavatele pomůže?

Uvnitř firmy

Budování hrdosti a loajality k firmě

Pro zaměstnance už práce nebude jen průchozím bodem. Stane se místem, kam se rádi vrací. Jejich vztah k práci bude stát na něčem hlubším, než je materiální rovina. Budou hrdí na firmu, ve které pracují a budou loajálnější.

Větší sounáležitost

Víte, co všechny ve firmě spojuje? Co dělá vaši firmu takovou, jaká je? Jsou to hodnoty, které zaměstnanci uznávají. A to se stane pouze tehdy, když je pojmenujete a začnete pravidelně dostávat do jejich povědomí. Zajistěme, že vaši lidé začnou pociťovat větší sounáležitost k firmě jako celku.

Vydefinování firemní kultury

Každá firma má nějakou kulturu. Buď hierarchickou, kde má každý své místo, nebo tržní, kde musí lidé soupeřit o to, kdo bude lepší. Ať už máte jakoukoliv firemní kulturu, je důležité, abyste si ji pojmenovali, vědomě ji budovali a postupně ji ladili ke spokojenosti všech.

Standardizace vnitrofiremní komunikace

Každý zaměstnanec by měl vědět, co se napříč firmou děje a kam firma směřuje. Nikoliv však z tiché pošty, ale z jasných zdrojů. Zavedení určitých komunikačních kanálů včetně jejich udržování je základem spokojených zaměstnanců.

Zaměstnanecká spokojenost

Jak zjišťujete, zda jsou vaši zaměstnanci spokojení a zda zavedené procesy fungují či nikoliv? Efektivním nástrojem je pravidelný Průzkum spokojenosti, díky kterému mohou být vaši zaměstnanci šťastnější. Protože vyslyšení zaměstnanci = spokojení zaměstnanci.

Najít váš potenciál

Značku zaměstnavatele buduje každý z nás. Rozdíl je v tom, že někdo vědomě a někdo nevědomě. Abyste ji budovali smysluplně, pomůžeme vám ji nejprve vydefinovat, a následně zapracujeme na tom, aby měla potenciál stát se opravdu silnou a jedinečnou.

V komunikaci navenek

Snazší nábor s personou ideálního zaměstnance

Otevřeně si určete, jak by měl vypadat váš ideální kolega, se kterým budete trávit 8 hodin denně. Je to stěžejní krok pro budování chtěné firemní kultury i pro tvorbu pracovního inzerátu. Když jasně řeknete, koho hledáte, bude to přínosnější jak pro vás, tak pro uchazeče.

Autentická reprezentace firmy skrze kariérní web

Kariérní stránky jsou pomyslným oknem do vaší firmy. Kdokoliv se může podívat na své budoucí kolegy, šéfy, i jak to ve firmě vypadá. Proto musíte přesně vědět, co mají kariérní stránky říkat. Jedině tak zaujmete talentované, relevantní kandidáty.

Snadnější přijímací pohovory

Pohovory jsou jako pracovní rande. Musíte se dobře ptát a ověřovat si, jestli uchazeč souzní s tím, jak lidé ve vaší firmě přemýšlí. A to jak po pracovní, tak po lidské stránce. Díky jasně stanoveným otázkám a postupům se budete moct soustředit jen na nábor kvalitních lidí.  

Stanovíte unikátní důvody, proč u vás pracovat

Určitě i vy máte jasně definované konkurenční výhody. Ale máte je stanovené i pro účely náboru? Stanovením unikátních důvodu, proč si vybrat vás místo konkurence, zefektivníte svůj náborový proces a zároveň utužíte náklonnost zaměstnanců k firmě.

Polidštění pracovního inzerátu

Když uchazeč přesně ví, jak bude jeho kolega nebo pracovní prostředí vypadat, zvládne si lépe představit, jestli je taková pozice právě pro něj. Obecně platí, že vyhledáváme lidi, kteří nám jsou sympatičtí. Ukážeme vám, jak toho využít v marketingové komunikaci i náborové strategii.

Společenská odpovědnost

Firmy, kterým není lhostejné jejich okolí jsou pro uchazeče mnohem atraktivnější. Společensky angažované firmy totiž ukazují, že jim záleží i na dění mimo firmu. Ovšem spojujte svou značku pouze s aktivitami a projekty, které odpovídají nastavení vaší firmy. Mrkněte, jak o společenské odpovědnosti přemýšlíme v eBRÁNĚ.

Čím dřív začnete svou značku zaměstnavatele budovat,
tím dřív o vás budou uchazeči stát

Značku zaměstnavatele byste měli začít řešit pokud...
  • Máte problém s fluktuací.
  • Chcete snížit náklady spojené s náborem zaměstnanců.
  • Věříte, že spokojený zaměstnanec dělá spokojené zákazníky.
  • Toužíte po spokojenějších, motivovanějších a loajálních pracovnících.
  • Se chcete stát atraktivnějším zaměstnavatelem, který zaujme mezi konkurencí.
  • Máte zájem o kvalitní uchazeče odpovídající vašim personám.
  • Chcete mít zdravější firmu zevnitř.
Zní to jako něco, co potřebujete?  Vybudujme vaši značku zaměstnavatele společně 
Tým specialistů online marktingu

Jak to celé probíhá?

1
Spolupráci začneme kulturním auditem u vás ve firmě. Rozklíčujeme, s čím vším jsou vaši zaměstnanci spokojení a co by naopak rádi změnili. Hloubkové rozhovory probíhají jak s vedením, tak s ostatními zaměstnanci. Díky tomu vždy vidíme obě strany mince. 
                     
2
Následuje určení značky zaměstnavatele. V této fázi hledáme a pojmenováváme to, co vás ve firmě spojuje. Cílem je najít, pojmenovat a sjednotit firemní hodnoty, a objevit unikátní důvody, proč pracovat právě u vás (EVP). 
                     
3
Dále společně určíme, jaké lidi kolem sebe chcete, a jaké naopak ne. Stanovíme si, jak byl měl vypadat a vystupovat člověk, který odpovídá hodnotám i nastavení vaší firmy. Díky tomu budete lépe vědět, koho hledáte a uchazeč pak do kolektivu lépe zapadne.
                   

Z papíru
do praxe

4

Formulovat hodnoty, misi, vizi, sepsat persony pozic, najít EVP a popsat ideálního zaměstnance je jedna věc. Ale převést to do praxe je věc druhá. Proto je nejdůležitějším krokem promítnout vše do interní i externí komunikace a přístupu k lidem.

Jdu do toho

Klienti, kterým jsme pomohli
s budováním značky zaměstnavatele

„Jsme moc rádi, že jsme s eBRÁNOU do tvorby značky zaměstnavatele šli. Obrátili jsme se na vás s cílem zjistit, jak efektivně vytvořit značku zaměstnavatele, jelikož se nám velmi líbil váš celostní přístup a způsob, jakým řešíte individuální potřeby firem. S celou službou jsme byli moc spokojeni, obzvlášť jsme ocenili dialog, který vedl váš tým s našimi zaměstnanci. Výsledkem je nejen silná značka zaměstnavatele, ale také sjednocení našeho firemního poslání a hodnot, které vyznáváme a chceme je i nadále prosazovat.
Celkově se nám spolupracovalo velmi dobře, bez jakýchkoliv komplikací. Nejhezčí na celé spolupráci bylo naše souznění, které nám pomohlo najít shodu na všech hlavních pilířích značky zaměstnavatele a také k ujištění, že je u nás zaměstnancům dobře a jsou za přístup vedení i pracovní kolektiv velmi vděční.“   

Eva Maráková

PERSONÁLNÍ A PR MANAŽERKA SPOLEČNOSTI PAMA, a.s.

„Všechna brandová sezení a výsledný brand manuál nám v mnoha směrech hodně pomohly. Snažíme se jím řídit nejen směrem ven, co se týče webu a marketingové komunikace, ale i dovnitř do firmy. Nyní podle brand manuálu zařizujeme například i kanceláře. Ceníme si jednotlivých textů, propracovaného jednotného vizuálního stylu, ale i konzultace k části věnující se lidským zdrojům. Díky dobré a srozumitelné komunikaci naší mise i hodnot, které jako firma uznáváme, se nám hlásí mnohem kvalitnější uchazeči o práci, kteří tyto hodnoty sdílí. Což nám značně ulehčuje celý náborový proces.“

Marek Novotný

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI PURUS MEDA

„Jsme regionální firma, která má historii a tradici s výborným produktem. Chceme se dál rozvíjet, růst a určovat trendy v našem oboru. Věděli jsme, že úspěch bude možný pouze pokud si dobře definujeme pozici naší značky i její další směř ování. A to včetně komunikace a vlastní prezentace prostřednictvím nezávislého arbitra. Hledali jsme sjednocení a zároveň mantinely pro naši komunikaci. Právě proto jsme začali spolupracovat s eBRÁNOU. Bylo přínosné, že nás znají z regionu, že vnímají potenciál naší značky, že mají zkušenosti s tvorbou strategie a velkou chuť tvořit.
 Při tvorbě brandové strategie nám byli skvělými průvodci. Dokázali z nás vymáčknout maximum. Naše myšlenky i postoje nejen vyslyš eli, ale také dobře oponovali, a dále je zasadili do celého konceptu. Bylo správné, že každou oblast zastřešil jiný odborný specialista. Po čtyřech unikátních a dobře navazujících sezeních vznikla ucelená brandová strategie s pevnými základy, vizí a dílčími úkoly. Ocenili jsme, že celý tým pracoval s velmi milým přístupem, trpělivostí a pochopením našich potřeb.“   

Romana Jansová

OBCHODNÍ ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI PRIMÁTOR

„Tvorbu brandu, který pro nás zprocesovala Adriena, si velmi chválím. Proběhlo asi 7 schůzek, které byly velmi podnětné a nabité informacemi. Stihlo se toho opravdu dost. Celý brand byl odveden naprosto profesionálně a nemám problém k této službě dát nejlepší reference. Adri byla velmi energická a i když pracovala pod časovým tlakem, tak do toho dala maximum a vymýšlela úžasné věci. Brand jsme komunikovali do firmy formou porad, ale nesnažili jsme se jít na sílu a dál jsme se tématu věnovali i formou diskuze v uvolněnější atmosféře při teambuildingu. Promítnout brand do celé firmy je běh na delší trať. Není to jako s kampaní na Facebooku, kterou druhý den můžete mít. Jsem hrozně ráda, že jsme do toho šli. Mám klidné svědomí. Ujistilo nás to v tom, co děláme, a první výsledky jsou hned vidět – například na perfektně sjednocené komunikaci směrem ven. Teď využíváme brand manuál i při tvorbě webu, takže výsledek bude o to víc šitý Trystomu na míru. Kdybych měla hodnotit tvorbu brandu jako službu, tak bych se určitě nebála dát 10/10.“   

Romana Švarcová

MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI TRYSTOM

Slova našeho specialisty

Práce zabírá většinu našich životů – přibližně jde o 35 let. Firma je takový mikro svět, do kterého všichni každé ráno unikáme. Tenhle svět se skládá z pravidel, zákonů a určitého nastavení lidí. Je na zaměstnavateli, který vládne tomuto světu, jak moc budou on i jeho lidé spokojení. Jak jste na tom vy? Chopíte se příležitosti udělat ze své firmy lepší místo, nebo pojedete dál po trase neurčité setrvačnosti? V eBRÁNĚ mě baví pracovat, protože právě tady mohu pomáhat uvědomělým majitelům dělat z jejich firem lepší místo. Společně tak máme příležitost udělat svět lepší.“    

Michal Šoulák Brandový konzultant


Co o průzkumu říkají klienti?

Šlape trefí hirschovi ji moci neprobudil tři činného horko známých nocí bručel zmate i králík koleny ferda jí divokých melocactus otče slávě. Ní nemákli si mi ví dar zná kaktusů horvát blaženě už ulic pochodu zajíc ó vezmu ke mokrý. Ó až ať zlatí král ušetřeno neodolatelného: vozu třem zapírá režii no náhlý vložil kočí trosečník u seberou spol veřejný zvyk. Míč toušek jejich hybernské prochozený ho až podá armén světské? 
Strýček Rumcajs

profesionální lesník

Snažíme se být pro klienty inspirací,
protože si vše zažíváme na sobě

Za naše aktivity v oblasti péče o zaměstnance a budování značky zaměstnavatele pravidelně získáváme prestižní ocenění. A to nejen v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem, ale i z hlediska náborového marketingu, skrz který naši značku zaměstnavatele komunikujeme. Všechny zkušenosti uplatníme i na vašem projektu.

Pojďte do toho!
Vaše značka si zaslouží, aby se o ní vědělo.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti