eBRÁNA je nejodpovědnější malou firmou v celé ČR pro rok 2021

Získali jsme nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem v ČR. Jaké aktivity byly v rámci soutěže TOP Odpovědná firma oceněny? Věříme, že některé z nich můžete snadno zavést nebo rozjet i ve své firmě. Tak neváhejte a inspirujte se. 

Proč se vlastně účastnit firemních soutěží?

Jestliže přihlásíte svoji firmu do soutěže, automaticky na oblast, v které se soutěží, kladete o něco větší pozornost. Pomáhá vám to tedy zintenzivnit aktivity v dané oblasti. Je to i vyjádřením odvahy jít s kůží na trh. Když jdete soutěžit s dalšími firmami o veřejné ocenění, je to vyjádřením sebevědomí firmy. Ať už vyhrajete nebo se jen zúčastníte, vaši zaměstnanci to budou vnímat vždy pozitivně. Žádná skvělá firma se nerodí ze dne na den. Pokud v sobě ale podnikatel má touhu vybudovat skvělou firmu, která má smysluplný předmět podnikání, pečuje o své lidi a rozjíví je, určitě se mu to podaří. Jen to chce čas. Soutěže jsou další funkční způsob, jak si tuto touhu přiživovat.

Vyberte firemní soutěž, vyplňte přihlášku a zkuste to. Uvidíte, že i pouhá přihláška vás jako firmu posune dopředu. Pokud chcete pomoct nebo poradit, obraťte se na nás. I to je součástí práce, kterou pro klienty děláme a dává nám smysl.

Firemní soutěžTOP Odpovědná firma roku

Pojďme se podívat na soutěž TOP Odpovědná firma roku a konkrétně tento ročník. Soutěž pořádá aliance Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání v Česku a může se pochlubit už 18letou tradicí. Největší popularitu ale získává až v posledních letech. 

Letošní úspěcheBRÁNY

Minulý rok jsme se probojovali mezi TOP 5 Odpovědných malých firem. I to pro nás byl velký úspěch. Náš zájem o rozvoj udržitelných a odpovědných aktivit pokračoval. Je to něco, co nám dává smysl a bez ohledu na umístění je pro nás odpovědnost prioritou. 
Letos jsme díky tomu získali nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem v ČR. Stali jsme se TOP Odpovědnou malou firmou roku 2021. V nezávislém hodnocení padesátičlenné odborné poroty jsme uspěli mezi dalšími 60 společnostmi a 145 strategiemi a projekty a odnášíme si první místo za nejkvalitnější a inovativní aktivity v udržitelnosti a společenské odpovědnosti. 

Co se v rámci soutěžeOdpovědná firma roku hodnotí?

Rating 18. ročníku TOP Odpovědná firma je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech:

  • Podnikání, firemní kultura a řízení na principech odpovědnosti a udržitelnosti
  • Odpovědný přístup k zaměstnancům
  • Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům
  • Odpovědnost k životnímu prostředí
  • Podpora společensky potřebných projektů

Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Na základě bodových výsledků byl sestaven konečný rating, ve kterém jsme se umístili na první příčce.

Proč je pro nás odpovědnost v podnikáníhlavní prioritou?

V oblasti odpovědného a udržitelného podnikání jsme aktivní od počátku založení firmy, tedy 18 let. Sdílené hodnoty a společné cíle máme definované v tzv. firemním DNA. Firemní DNA je písemným zpracováním toho, na čem eBRÁNA stojí a s jakým přístupem byla založena. Spojuje jednotlivé členy každého týmu a zároveň organizaci jako celek. Základní hodnoty jsou založené na udržování dobrých vztahů, týmové práci, důvěře, neformálnosti, odpovědnosti, ochotě si pomáhat, osobním růstu, otevřenosti, sportu a zdravém životním stylu.

Důraz na spokojené zaměstnance

V péči o zaměstnance uplatňujeme celostní přístup. Chceme, aby žádná z oblastí života neprosperovala na úkor jiné a rozvoj se celkově promítl do zvýšení kvality života. Pouze spokojený zaměstnanec může vytvářet spokojené vztahy s klienty i nejbližším okolím. Nejde nám pouze o rozvoj člověka po vzdělanostní a odborné stránce, ale snažíme se motivovat i ke sportu, zdravému životnímu stylu a duševní hygieně. Rovněž vzdělávání a softskilly jsou pro nás základem kvalitní spolupráce. Vytváříme stabilní týmy založené na diverzitě.

Našim lidem se snažíme poskytovat takové podmínky, které jim umožní snadněji skloubit osobní a pracovní život, umožňujeme zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní dobu, vlastní firemní dětský koutek, nebo příspěvky na penzijní či investiční životní připojištění. Naši zaměstnanci si mohou v průběhu pracovní doby zacvičit ve firemní tělocvičně, zajít na lekce jógy, thaiboxu či kruhového tréninku. Novinkou jsou například eBRÁNA taneční, které organizují naši zaměstnanci přímo u nás ve velké školicí místnosti.

Odrelaxovat se potom mohou například při společných deskových hrách nebo grilovačkách či firemních snídaních. Po náročném pracovním dni nabízíme možnost relaxace v naší masérně. Jsme dog friendly, takže zkrátka nepřijdou ani milovníci čtyřnohých mazlíčků. Novinkou pro tuto zimu je vybudování vlastní sauny, ale imunitu si naši zaměstnanci mohou budovat i při společném otužování.

Spokojenost zaměstnanců a to, co opravdu ve firmě chtějí, zjišťujeme pomocí pravidelného průzkumu spokojenosti.Marketingová mapajako hlavní projekt v rámci odpovědnosti

Všechny v eBRÁNĚ nás nejvíce pohání myšlenka pomáhat ostatním malým a středním firmám se rozvíjet a měnit je tak, aby byly finančně stabilní a mohly se soustředit na svoje lidi, zákazníky a nejbližší okolí.  Jedním z projektů, kterým pomáháme malým a středním firmám je projekt Marketingová mapa.

Připojte se kinspirativní komunitě podnikatelů na Facebooku

Na skupinu přidáváme rady a zajímavosti z oblasti marketingu i byznysu a sdílíme vzájemně zkušenosti. 

Marketingová mapa je bezplatný vzdělávací projekt, který má malé a střední firmy naučit využívat marketing jako zdroj pro růst a stabilitu. Malé a střední firmy jsou zdrojem blahobytu v ČR. Chceme, aby zvládaly odolávat tlaku velkých korporací, zvyšovaly svoji konkurenceschopnost a dařilo se jim lépe. Pomáháme firmám pochopit celostní přístup k marketingu a souvislosti mezi podnikatelským záměrem, byznys plánem, firemní značkou a marketingovou komunikací. 

Odpovědní jsme také vůčiživotnímu prostředí

Naše firma se zabývá výrobou softwaru produktů a služeb, takže naše produkce nevytváří žádné přímé negativní dopady na životní prostředí. Budovu, ve které se eBRÁNA nachází a která byla vystavěna jako kovovýrobna, se postupně snažíme rekonstruovat tak, aby vzniklo co nejmenší energetické zatížení a co nejpříjemnější pracovní prostředí pro zaměstnance. 

Šetrný přístup k životnímu prostředí prosazujeme v každodenních činnostech. Velmi dbáme například na třídění odpadu a šíříme mezi zaměstnanci osvětu ve způsobu třídění. Zvlášť recyklujeme nebezpečný odpad, papír, sklo, bioodpad nebo plast. 

V rámci jedné z čtvrtletních kvartálních konferencí, které pravidelně pořádáme pro naše zaměstnance, jsme zorganizovali přednášku právě na téma třídění odpadu.

Vnitrofiremní komunikace vedeme přes interní systém (snižujeme spotřebu tištěných materiálů), odesíláme faktury elektronicky. Máme dvě firemní auta, která jezdí na plyn. Postupně vyměňujeme způsob svícení na toaletách, které nahrazujeme čidly, aby se zbytečně nesvítilo. Z pevných počítačů postupně přecházíme na notebooky, které mají nižší spotřebu. Když něco předěláváme nebo nakupujeme, chceme, aby to bylo co nejvíce ekofriendly. 

Hodně lidí z eBRÁNY jezdí do práce na kole a používá látkové tašky a přenosky na jídlo. eBRÁNA člověk je pro nás člověk, který má vztah k přírodě, zdravému životnímu stylu a ekologii. 

Aktuální rekonstrukce další části nového křídla v sobě zahrnuje vše, co šetří životní prostředí. Demolice probíhala s co nejvyšší mírou třídění a recyklace. Budova je maximálně zateplená, chceme mít energetický štítek A. Zároveň máme retenční nádrž, z které splachujeme a zaléváme zelenou střechu určenou k relaxaci.  

Hlídáme si také, abychom rostli přiměřeně, tudížudržitelně

Velmi důležitá je pro nás také stanovená míra přiměřeného zisku, která slouží pro dlouhodobý rozvoj firmy a vytváření prostředí, kde spokojený zaměstnanec je středobodem celého fungování firmy. Tento rok se nám podařilo splnit finanční KPI, které jsme si nastavili pro zahájení rekonstrukce další části našeho sídla v Pardubicích. Takže jsme se vrhli do stavby dalšího křídla, které je navrženo tak abychom zvýšili spokojenost našich lidí. 
Přiměřená míra zisku nám umožňuje soustředit se na kvalitu a mít pozitivnější dopad na naše klienty. Zároveň nám vzniká prostor na to tvořit vzdělávací obsah, abychom myšlenky CSR a udržitelného podnikání šířili ve větší míře. Za zmínku stojí také zavedení podílu na zisku formou multiplikačního koeficientu, kdy polovinu zisku rozdělujeme poměrově mezi všechny lidi včetně studentů. 

K eBRÁNĚ patří neodmyslitelněi filantropie

Touha pomáhat ostatním je v naší firmě pevně zakořeněná. Lidé se v této oblasti seberealizují a sami přichází s vlastními nápady na to, kde můžeme pomoct. Vedení jim k tomu dává prostor a podporuje toto smýšlení. Náš výkonný ředitel je velmi angažovaný do podpory okolí. Naši pomoc směřujeme zejména na podporu dětí - k malým dětským sportovním skupinám lokálně situovaných především v našem kraji. Čím více dětí sportují v rámci kolektivních sportů, tím jsou více společensky propojené, učí se spolupracovat v týmu. Naším cílem je dělat dětem sport přístupnější, vzdělávat a podporovat trenéry a učitele, usnadňovat rodičům zapojení dětí do sportovních klubů. 

Podporujeme například malé sportovní kluby, dětské domovy, neziskové organizace pracující s dětmi, projekty pro zlepšení kvality života dětí. Pořádáme také akce pro rodiny s dětmi či seniory. 

"Pokud firma vydělává, měla by pomáhat. A eBRÁŇÁCI mají srdce na pravém místě. Dobročinnost k nám patří od našich úplných začátků a k podpoře si vybíráme takové projekty, které nás opravdu chytnou za srdce." 

Martin Semerád

výkonný ředitel


Spolupráces vysokými školami

Spoluprací se studenty a místními organizacemi ovlivňujeme mladou generaci, ze které se velmi častou stávají naši kolegové nebo klienti. Integrování a posouvání studentů pro nás znamená, že se můžeme učit navzájem. Díky našim aktivitám jsme vnímáni jako odborníci, jsme zvaní na přednášky na VŠ či SŠ, seznamovací akce pro prváky VŠ a různé místní konference, kde se můžeme podělit o naše zkušenosti a inspirovat ostatní. 

Projekt eBRÁNA akademie pro podporu studentských talentů

Nově jsme zformovali projekt eBRÁNA akademie. Akademie je unikátním vzdělávacím programem, zaměřeným především na studenty a jejich celostní rozvoj. Investovat do rozvoje studentů je pro nás poslání a má společenský význam pro budoucnost. V rámci akademie dostane student v rámci jednoho roku celou sadu softskillového vzdělání, včetně kurzů zaměřených za zdravý životní styl nebo duševní hygienu. 

Poděkování eBRÁŇÁKŮM

Bez skvělých lidí, kteří jsou eBRÁŇÁCI tělem i srdcem by to nešlo. Velké poděkování patří tedy především jim. Jste úžasní, děkujeme, že s námi děláte eBRÁNU lepším místem pro život :) 

Andrea Semerádová

Andrea Semerádová

HR manažerka

Andrej se o oblast HR zajímá už od dob vysoké školy, kde byla péče o pracovníky i tématem její disertační práce. Smysl vidí v celostním rozvoji člověka tak, aby žádná z oblastí života neprosperovala na úkor jiné. Podporuje propojení zdravého životního stylu, psychohygieny a neustálého osobního rozvoje. ,,Pokud lidem jejich práce dává smysl a naplňuje je štěstím, dají se překonat veškeré překážky“.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti