Jak zavést talentovou dynamiku do firmy

Talentová dynamika nám dává náhled na to, co nás dělá skvělými a kde máme rezervy. Díky ní můžeme lépe pochopit sebe i svůj tým a najít cesty, jak posunout práci na vyšší level. Když do své firmy zavedete tento přístup, můžete se těšit na vyšší produktivitu, lepšího týmového ducha a spokojenější kolegy.

Co je to talentová dynamika?

Talentová dynamika pomáhá jednotlivcům odhalit to, v čem vynikají, a týmům najít cestu k větší efektivitě. Pro firmy je to nástroj na vytváření týmů, které skvěle spolupracují a táhnou za jeden provaz. Když ji využijete správně, výsledkem je příjemnější a tvůrčí pracovní prostředí.

Zavedením talentové dynamiky do své společnosti můžete podpořit produktivitu a angažovanost lidí. Může vám to také pomoci zlepšit týmovou práci a spokojenost s prací, protože zaměstnanci mohou pracovat na pozicích, které odpovídají jejich přirozenému talentu a silným stránkám. Se správným vzděláváním, hodnocením a školením můžete úspěšně zavést talentovou dynamiku do své společnosti a využívat výhod, které nabízí.

Školení talentové dynamiky

Proč je talentová dynamika důležitá pro vaši firmu?

 • Maximalizujte produktivitu

Jakmile odhalíte jedinečné silné stránky a přirozené schopnosti každého zaměstnance, můžete mu přidělit role a úkoly, které nejlépe vyhovují jeho talentu. A to povede k vyšší úrovni produktivity a spokojenosti s prací.

 • Podporuje inovace

Lidé, kteří využívají svých jedinečných talentů budou velmi pravděpodobně přicházet s inovativními nápady a řešeními problémů, což povede ke vzniku nových produktů a služeb, lepším procesům a vyšší konkurenceschopnosti.

 • Snižuje fluktuaci

Když mají zaměstnanci pocit, že jsou plně zapojeni do dění a můžou využívat svůj přirozený talent, budou se svou prací pravděpodobně i více spokojeni a zůstanou ve firmě delší dobu.

 • Posiluje týmovou práci

Díky znalosti jedinečného talentu každého pracovníka může firma efektivněji strukturovat týmy a projekty, což vede k lepší spolupráci a minimalizaci konfliktů.

Celkově je talentová dynamika důležitým faktorem pro každou firmu, která chce využít všechen potenciál svých zaměstnanců a dosáhnout dlouhodobě udržitelného úspěchu.

Talentová dynamika pomáhá, aby byla vaše firma výkonnější a zároveň si udržela náskok před konkurencí.

Krok 1: Nepodceňte přípravu

Předtím, než se ve své firmě rozhodnete zavést talentovou dynamiku, je důležité zjistit, co to obnáší. Doporučujeme spojit se s odborníky v oblasti talentů a talentové dynamiky, kteří vám předají cenné znalosti a know-how. Jednou z těchto odborných společností je ATAIRU, se kterou jsme my v eBRÁNĚ osobně spolupracovali a jsme s výsledky velmi spokojení. Díky tomuto kroku lépe porozumíte tématu talentové dynamiky a snadněji vysvětlíte přínosy zaměstnancům ve firmě.

Samozřejmě existuje mnoho dalších alternativ, které nezatíží váš rozpočet. Můžete si poslechnout podcasty (doporučujeme podcast O talentech s Markétou) nebo sledovat významné osobnosti, jako je Petr Ludwig, autor knihy Konec prokrastinace, nebo Daniel Coyle, spisovatel a autor knihy The Talent Code. Tito autoři vám předají hodnotné poznatky a inspirují vás v oblasti rozvoje talentu.

Investice do talentové dynamiky vám může přinést mnoho výhod, je ale důležité nepodcenit přípravu a využít dostupné zdroje, které vám pomohou lépe porozumět oblasti talentů, a využít jejich potenciál k rozvoji svých zaměstnanců.

Krok 2: Otestujte své zaměstnance

Jakmile dobře pochopíte talentovou dynamiku, můžete začít testovat své zaměstnance. To zahrnuje identifikaci jejich silných a slabých stránek a také přirozených rolí v týmu.

Ve většině případů vám na email od vybrané agentury přijde odkaz na online talentový test. A výsledek se buď dozvíte okamžitě, nebo vám ho agentura pošle spolu s dalšími materiály.

Krok 3: Přiřazení talentů

Po otestování zaměstnanců můžete začít pojmenovávat talenty na základě jejich přirozených silných a slabých stránek. Pomůže vám to vytvořit týmy, které budou vyvážené a ve kterých budou moci lidé efektivně spolupracovat.

Ujistěte se, že zaměstnanci řádně pochopili důvody, proč jim byl přidělen právě daný konkrétní talent.

TIP: Proč je dobré, aby testem prošel nováček během zkušební doby?

Dynamika vám pomůže, abyste mohli doplňovat týmy dle daných talentů. Pokud se nováček otestuje už ve zkušební době, víte, jaký je jeho talent a jak s ním pracovat – o to líp a příjemněji se vám pak bude spolupracovat.

Talentová dynamika - nástěnka

Testy talentové dynamiky

Existuje mnoho různých talentových testů, které můžete vyzkoušet, včetně různých přístupů a zaměření. V eBRÁNĚ máme za sebou testování Talent dynamics od ATAIRU. Test se skládá z 25 otázek a na základě odpovědí je vám následně přiřazen jeden z 8 talentových profilů. Talentové profily jsou součástí 4 hlavních energií – dynamo, blaze (plamen), tempo a steel (ocel). Na konci testu obdržíte i personalizovanou zprávu se svým hlavním talentem a jeho detailním popisem.

 • Dynamo = tuto energii charakterizuje kreativita, začínání nových věcí, inovace, změny, rychlost, vizuální cítění a strategičnost.
 • Plamen = energie zaměřená na budování vztahů, komunikaci a motivaci lidí; hledá pestrost a harmonii; lidé jsou vřelí a umí dobře komunikovat. 
 • Tempo = lidé v této energii mají rádi praktičnost, férovost a jsou nejlepší na dohlídání termínů; orientují se na detail a preferují spíše 1:1 vztahy.
 • Ocel = zaměřuje se na problémy a detaily; lidé s ocelí jsou citliví na rizika, mají strukturované a analytické přemýšlení, mají rádi data, fakta, analýzy, procesy, předvídatelnost a kontrolu nad věcmi.
Talentové profily

Rozdíl mezi osobnostním a talentovým testem

Osobnostní

 • Osobnostní testy měří různé aspekty osobnosti a chování, jako jsou preference, rysy, vlastnosti a temperament. 
 • Výsledkem osobnostních testů je ucelený obraz chování jednotlivce.
 • Osobnostní testy se často používají při náboru a výběru zaměstnanců, vývoji kariéry a rozvoji pracovních týmů. 

Talentový

 • Talentové testy identifikují specifické dovednosti, schopnosti a přirozený talent jednotlivce.
 • Cílem talentových testů je odhalit konkrétní oblast, ve které má jednotlivec přirozený talent a potenciál pro rozvoj.
 • Talentové testy se obvykle používají na přidělování úkolů a projektů, při rozvoji kariéry a plánování rozvoje pracovníků.

Jak efektivně propojit týmy lidí s konkrétními projekty?

Přečtěte si článek od Jirky, našeho projektového konzultanta, ve kterém se to dozvíte.


Krok 4: Proškolte na talentovou dynamiku všechny zaměstnance

Důležité je poskytnout pracovníkům školení o talentové dynamice, aby pochopili, jak systém funguje a jak jim může být prospěšný. To můžete udělat prostřednictvím workshopů, seminářů a online školení.

Přínosy pro zaměstnance:

 • Lépe poznají svůj talent
 • Odhalí i talenty ostatních kolegů a lépe pochopí, jak přemýšlí
 • Školení o talentové dynamice může fungovat jako teambuilding pro zaměstnance, protože se v jedné místnosti setkají lidé s různými talenty, kteří spolu mnohdy osobně ani pracovně nepřijdou tolik do styku
V eBRÁNĚ jsem po zavedení talentové dynamiky proškolili všechny zaměstnance a nyní školení ve firmě pravidelně opakujeme, aby si jím prošel i každý nováček.
Talentová dynamika - skupiny

Krok 5: Sledování výkonu

Jakmile zavedete do firmy dynamiku talentů, sledujte výkonnost a jak všechno funguje. Při pravidelných sezeních se zaměstnanci si vyžádejte zpětnou vazbu a sledujte také různé výkonnostní ukazatele. Průběžnou kontrolou můžete identifikovat případné problémy a podle potřeby provést úpravy.

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý život žít s vědomím, že je neschopná.
Albert Einstein

Proč talentová dynamika?

Respekt. To je hlavní princip, který talentová dynamika podporuje. A učí také oceňovat různost. Dnešní doba je založená na komplexních úlohách, které vyžadují různé týmy. Potřebujeme kombinovat kreativitu a inovaci s dobrou komunikací a týmovou prací, se schopností dělat věci kvalitně a dotahovat je včas a se schopností vyhodnocovat a minimalizovat rizika. Správně složený tým má schopnost včas vytvořit inovativní a stabilní řešení a zároveň si z toho odnést dobrý pocit. Respekt k různosti je s každou takovou úlohou posílený a člověk více vnímá, co je jeho talent a co je talent ostatních.
Martin Semerád

Výkonný ředitel eBRÁNY

Každý jsme jiný, a tak je to správně. Občas cítíme, že se nám s někým komunikuje lépe a s někým to stojí trochu víc energie. Různosti řešíme jak v pracovním, tak osobním životě. Teprve až se diverzitě začneme věnovat, můžeme pochopit a využívat její pozitiva. 

Samozřejmě to vyžaduje otevřenou mysl a jistou dávku empatie. Vždy je ale lepší hledat cestičky, jak spolu můžeme lépe fungovat. Talentovou různost však nebereme jako dogma, je to pouze další nástroj, díky kterému můžeme druhé lépe pochopit a být tak tolerantní.

Andrea Semerádová

HR manažerka


Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti