Jak ukočírovat tým 28 lidí, o jejichž práci jsem na počátku neměla ani ponětí

Znáte to klišé, že nejlépe vede tým jedině ten, kdo umí práci svých podřízených? Opravdu? Já tvrdím opak. Pokud máte zmáknuté manažerské dovednosti, tak můžete být minimálně stejně dobrý jako šéf odborník. Velmi často však budete ještě lepší!

Oddělení digitálního marketingu vedu 2,5 roku. Několik let jsem pracovala jako personalistka v eBRÁNĚ a s lidmi z odd. Internetového marketingu (IMka) jsem se setkávala jen jako s kolegy při výběrových řízeních. Co mě tedy kvalifikovalo k tomu, abych si řekla u tuto pozici? Miluju práci s lidmi. Nejsem ale jenom personální manažerka, zároveň jsem v historii pracovala jako vedoucí různých týmů v rámci velké nadnárodní korporace.

„Má kvalifikace v oblasti marketingu? Nulová.”

Pořád si říkáte, že přeci když tu práci neznám, není možné ji vykonávat dobře? I já uznávám, že to má své nevýhody, a především zpočátku je židle takového šéfa opravdu horká. Je to velká zkouška, ve které se ale dá uspět, pokud budete systematičtí a důslední. Já navíc přebírala oddělení v okamžiku, kdy se tým rozpadal. Primárním cílem bylo ho stabilizovat.

S čím jsem se prala na začátkua s čím jsem se musela vypořádat?

Na počátku vás někteří budou zkoušet, budou se snažit vám napovídat pohádky o tom, jak jsou zaneprázdnění, jak opravdu tvrdě dřou. Jak dělají dobře svou práci, jen všichni ostatní z jiných oddělení jsou neschopní. Někteří zase budou mít tendenci na vás přehazovat k dořešení své průšvihy. Jiní si vás budou chtít získat tím, že vám budou lichotit apod.

Důležité ale je, že většina lidí bude pracovat i nadále správně. Je jim vlastně jedno, kdo je vede. Hlavně potřebují někoho, kdo jim pomůže v práci fungovat, kdo jim zabezpečí dobré pracovní prostředí, možnost soustředit se v klidu na svou práci a možnost osobního rozvoje.

A co teď s tím?Devatero vedoucího

 • Co neměříte, neřídíte

  Po převzetí týmu je důležité si projít veškeré statistiky, které o práci podřízených máte. Obvykle jich není mnoho, a proto je důležité si statistiky zajistit. Jakmile máte totiž čísla, máte fakta.
 • Identifikujte přirozené autority týmu

  V každém týmu najdete pracovníky, kterým naslouchají ostatní. Obvykle je to z toho důvodu, že se jedná o nejvíce zkušené/výkonné/hlasité zaměstnance.
 • Zapojte přirozené autority do fungování týmu

  Můžete na ně delegovat část své práce. Jsou to nejvíce zkušení pracovníci? Vy nejste odborník? OK, ať jsou zodpovědní za kontrolu výstupů práce ostatních kolegů. Jsou nejvíce slyšet, protože nejvíce remcají? OK, ať vám pomohou s atmosférou v týmu. Ať pomohou zorganizovat týmové stmelovací akce. Ideálně ne proti vám. Jsou nejvíce výkonní? OK, ať vám pomohou s tím, že budou hlídat kapacity a přerozdělovat práci.
 • Poznejte každého člena týmu

  Troufnu si říci, že dobrý šéf musí mít vysoké EQ. Je nezbytné poznat každého člena týmu. Znát jeho osobní motivaci, proč pracuje. Ano, všichni pracujeme, protože potřebujeme peníze, ale všichni mají i další motiv: uznání, seberealizace, osobní rozvoj, možnost být v kolektivu a nesedět doma atd. 
 • Na každém podřízeném najděte to, v čem je opravdu skvělý a to podporujte!

  Schválně, kolik z vás se umí NAHLAS pochválit, v čem jste opravdu dobří? Tipuji 30 %? Moc se to nenosí, že? Potěší vás, když šéf pozná vaši práci a dokáže pojmenovat to, v čem jste opravdu dobří? A ještě se to nestydí říci nahlas vám do očí a klidně i před ostatními?
 • Identifikujte slabé stránky lidí a ty jim pomozte překlenout. Nesnažte se je změnit! 

  Slabé stránky obvykle nezměníte. Zkuste danému pracovníkovi pomoci s řešením… seniorní markeťák je horší na dodržování termínů? Ok, dejte mu k ruce asistenta, který se zároveň i od něho učí to, v čem je silný, ale zároveň pomůže dodržovat termíny.  
 • Jděte lidem příkladem

  Vůbec to neznamená být v práci 12 h denně. Naopak zaměřte se na time management, práci si důsledně plánujte. Dodržujte termíny. Dodržujte sliby, které jste dali svým podřízeným. Pokud nemůžete něco dodržet, protože tomu brání objektivní důvody, přiznejte to, nic neskrývejte!
 • Propojujte lidi mezi sebou, oni znají řešení 

  Nenechte si na sebe házet úkoly. Pokud znáte své lidi, tak propojte ty správné a jen je managujte k tomu, aby dospěli k řešení sami. 
 • Propojujte firmu s týmem 

  Jako vedoucí zastupujete firmu. Máte největší vhled do toho, co firma potřebuje. Zároveň víte, co potřebují vaši lidé. 

První výsledky se dostavilyuž po 6 měsících

Do týmu jsem vnesla řád. Pravidelné porady 1+1, porady týmu, pravidelné předávání zkušeností/vzdělávání v rámci týmu. Stabilizoval se tým, omezila se fluktuace a tento tým teď k sobě láká novou nadějnou krev. Díky nízké nezaměstnanosti je těžké získávat seniory zvenku, proto máme vypracovaný systém školení juniorů, ze kterých se v horizontu 2 let stávají senioři.

„Pokud pracovníky něco trápí, vědí, že to musí říci a já to pak budu řešit. To je to, co obvykle podřízení nejvíce oceňují.”

Desatero pravidelpro spokojenost celého týmu

 1. Podřízení jsou na prvním místě

  Vše ostatní počká. 

 2. Dodržuj princip důvěry

  Každý nováček se to dozví už na první schůzce. Každému z mých lidí věřím, že dělá vše nejlépe, jak umí. 

 3. Nastav pravidelné 1+1 schůzky

  S lidmi mám domluvené pravidelné 1+1 schůzky. Pokud potřebuji cokoliv řešit urgentně, napíší a vědí, že jakmile budu moci, hned dorazím a budu se jim věnovat. 

 4. Co je domluveno, to platí

  Když se na něčem domluvíme, vždy to musím splnit a informovat o tom daného kolegu. Pokud to nejde, sdělím mu objektivní důvody, ale nikdy nic netajím. 

 5. Jdi příkladem

  To znamená plnit termíny, jednat profesionálně, snažit se být ve své práci objektivní. 

 6. Buď (vždy) na příjmu

  Pokud nejsem v práci z jakéhokoliv důvodu, vždy o tom informuji svůj tým a dám jim informaci, zda jsem k zastižení a případně přes jaký komunikační kanál.

 7. Znej své podřízené

  O každém člověku umím říci, v jaké osobní situaci se nachází a co jsou jeho dobré stránky… Jak týmu prospívá.  

 8. Práci deleguj

  Zapomeňte na to, že práci uděláte nejlépe vy sami. Delegujte ji, akceptujte jiné pohledy na řešení. Nepřijímejte ale poloviční řešení, které jen „doladíte“.  

 9. Soustřeď se

  Buďte soustředění na cíl, vytrvalí, negativní emoce a frustraci (které 100% budete mít) vybíjejte na aktivitách mimo práci – sport naprosto ideální.  

 10. Zůstaň v klidu

  Zapomeňte na to, že se vše povede napoprvé na 100 %. 


Otázkou je:Jak si zorganizovat svou vlastní práci?

 • Plánuj

  Mohu vám přesně říci rok dopředu, kdy se uvidím s každým svým podřízeným. Naše 1+1 schůzky jsou naplánované s opakováním každých 4 týdnů. Stejně tak máme napevno naplánované pravidelné porady týmu (1× měsíčně) a vzdělávání týmu (1× za 14 dní). 
 • Dodržuj plán

  Schůzky rušte jen v nejnutnějších případech, ideálně je pouze přehoďte na jiný den.
 • Vyhraď si čas na odpočinek i jídlo

  Plánujte si svůj oběd a odpočinek! Abyste mohli zvládat takto náročnou práci, musíte pravidelně jíst a odpočívat. Proto já osobně plánuji ve svém dni čas na sport a čas na jídlo. 
 • Naplánuj si práci na max. 6 hodin denně

  Pracujete 8 h denně? Plánujte si práci maximálně na 6 h, nechte si 2h rezervu. Vždycky něco přijde, na co budete muset během dne reagovat. 
 • Nech si „volný" pátek

  Osobně si nechávám volné pátky a nedávám si tam žádné 1+1 porady. Je to pro mne den, kdy doháním resty z týdne tak, abych odcházela v pátek odpoledne s čistou hlavou domů a měla klidný víkend. 
 • Úkolům dávej termíny

  Pokud na vás přijde úkol, přidělte mu termín, kdy ho budete řešit a pusťte ho z hlavy. Až přijde jeho čas, vyřešíte ho.
 • Rozděl lidi do menších týmů

  28 podřízených už vyžaduje nutnost rozdělit lidi do menších týmů. V mém případě tým online marketérů, tým content marketingu a tým ppc specialistů. V každém týmu mám vytipovaného někoho, kdo mi pomáhá dohlížet na to, aby byly úkoly zpracované včas, kdo pomáhá se zaučením nováčků apod. Ne vždy to musí být stejná osoba.  
Jako leader máte jednu důležitou povinnost.
Pečovat o sebe.

Najděte si způsob, jak budete ventilovat negativní emoce. Ideálně sportujte. Posílíte tak své psychické, ale i fyzické zdraví. Budete lépe čelit stresu. Když budete zdraví, budete chodit do práce a stíhat svou práci a nebudete ve stresu, že nestíháte. 

Pečujte o své psychické zdraví, neberte si věci osobně. Každý problém má řešení, i když ho třeba teď zrovna nevidíte, dejte tomu čas. Pokud budete naslouchat lidem, obvykle si sami na řešení přijdou. 

Co mí podřízenínejvíc oceňují?

"Ivča nastoupila na oddělení s téměř nulovou znalostí oboru. I přesto se však nezalekla a místo za odborností se vydala cestou lidskosti a porozumění. To se jí osvědčilo a dokázala svoje lidi dostat na TOP úroveň. Dnes je stále mojí vedoucí, ale navzájem si důvěřujeme jako letití kamarádi. Mám k ní důvěru a vím, že s ní můžu řešit cokoliv. To, že není odborník na obor mi nevadí, protože věřím, že je lepší být veden někým, komu věřím a kdo mě motivuje, než někým, kdo má sice znalosti, ale nemá schopnosti vedoucího." 

Vojta

specialista online marketingu (2,5 roku v eBRÁNĚ)


„Do nového týmu jsem nastoupila před pouhými dvěma měsíci. Na vysněnou pozici copywriterky jsem nastupovala sužovaná strachem a obavami, neboť jsem přicházela bez jakýchkoliv zkušeností. Tyto tíživé pocity však rozhodně netušily, že nebudou mít žádný prostor, neboť jsem se dostala do skvělého týmu, který vede Ivča.  

Moje předchozí pracovní zkušenosti by citlivého jedince udupaly hluboko do podzemí. Pocity nahraditelnosti a bezcennosti vycházející z nedostatku ocenění a motivace jsou zničující. A takovým přístupem oplývali předchozí vedoucí, kteří se považovali za odborníky na slovo vzaté. Znalost oboru vůbec nedokázali využít. A to nejen při samotném výkonu práce, ale také v komunikaci. Proto nepovažuji „neodbornost” Ivči za slabou stránku, právě naopak. Důvěra a schopnost rozpoznat dovednosti pracovníků je pro kvalitní výkon práce daleko podstatnější. Nová práce se tak stala zlomem, který naznačuje mnohem příjemnější, bohatší a lepší cestu. A to nejenom v pracovním životě, ale taktéž osobním.

Na své nové vedoucí si cením individuálního přístupu, který je naplněný upřímností a podporou, která probouzí obrovskou motivaci jít stále kupředu. A dnes? Pod vedením Ivči tak vyrůstá nový pracovník, který postupně nabývá důležitého sebevědomí, radosti z odvedené práce a touhy neustále se učit.“ 

Markét

copywriterka (2 měsíce v eBRÁNĚ)


„Mám zkušenosti s oběma typy vedoucích – odborníkem i manažerem, který ovládá především práci s lidmi. Nemůžu říct, které řešení je lepší. Každé má své pro a proti. U Ivči si cením důvěry a toho, že dokonale poznala schopnosti všech z týmu a pomáhá z nás dostat to nejlepší. A taky si vážím toho, že se od začátku snažila o určitý balanc a jako neodborník chtěla pochopit práci svých lidí. Mít o ní alespoň nějaké povědomí. Vedoucí, který by jí ani trochu nerozuměl, by se musel při rozhodování často spoléhat jen na názory podřízených, a to určitě není dobře. Musel by mít obrovský cit pro spravedlnost, aby nikoho neupřednostňoval.”

Milča

copywriterka (8 let v eBRÁNĚ)

Jak poznáte,že svou práci děláte dobře?

Když vám lidé poděkují za to, že chodí do práce rádi, že je to ve firmě moc baví.  

Osobně jsem šťastná, když mohu identifikovat a rozvíjet talenty svých lidí. Po nějaké době se sami stávají vedoucími na jiných odděleních v rámci firmy, případně jsou z nich špičkoví, k firmě loajální specialisté. 


Zajímají vás další tipy,jak být skvělým leaderem?

Přečtěte si o situačním leadershipu a vhodnosti jednotlivých typů vedení na našem blogu.

Ivana Palarčíková

Ivana Palarčíková

ředitelka divize produkce

Ivče eBRÁNU osud přihrál přesně na míru. Z čerstvé maminky s praxí ve vrcholovém businessu se u nás vypracovala na šéfovou, která svá oddělení drží pevně v rukou. Aktuálně vede největší divizi, kterou v eBRÁNĚ máme a má tak na starosti péči o skoro 60 lidí napříč týmy marketingu, contentu, PPC reklamy, ale i tvorby webů a e-shopů. 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti