Skvělý manažer umí používat
více stylů řízení aneb
O situačním leadershipu

Je vždy nutné svým pracovníkům direktivně nařizovat, co mají dělat, nebo je naopak lepší nechat jim volnou ruku a dovolit jim přicházet s vlastními nápady? Jaké manažerské styly vedení existují? A jak rozhodovat, aby byli vaši pracovníci produktivní, měli šanci se prosadit a rozvíjeli se?

Odpovědi na tyto otázky přinášejí zápisky z pera našich manažerů. Náš výkonný ředitel Martin Semerád a vedoucí oddělení vývoje Hanka Skopečková se účastnili semináře od Google na téma Situační leadership.

Jaké styly vedení je ideální používat?Jasný návod neexistuje

Situační leadership vedl kouč Martin Konečný. Na kontě má školení pro takové společnosti, jako je Komerční banka, Hewlett-Packard, Allianz a další. Na semináři jsme si pojmenovali jednotlivé styly vedení a vysvětlili jsme si výhody, které mají.

Manažeři mají sklony používat takový styl, jaký jim vyhovuje. V každé situaci je ale dobré se zachovat jiným způsobem. Důležité je rozpoznávat, jaký styl v dané situaci volíme, jaký používáme doma, jaký v práci a jaký třeba při i sportu. Vhodně zvolený styl řízení zároveň zlepšuje mezilidské vztahy. To, jakým stylem jsou lidé v daných situacích vedení, má totiž na vztahy zásadní dopad.

Jednotlivé styly řízení

Seminář pojmenovává jednotlivé styly řízení pracovníků podle situací i jejich kvalifikace. Sami si tak můžete vybrat takový, jaký je právě pro vás vhodný a pokusit se jej ve své firmě aplikovat.

1. DirektivníJá rozhoduji na základě svých vlastních návrhů

Nejvhodnější použití tohoto stylu je v krizových situacích, ve kterých jde o život nebo hrozí velké ztráty. Vhodný je i pro řízení juniorních pracovníků nebo nově vzniklých juniorních týmů. Použít jej však můžeme i na takové pracovníky, kteří se nechtějí posouvat dál. Pod dlouhodobým direktivním vedením totiž lidé profesně nerostou.

Výhody:

 • Pokud rozhoduje špičkový odborník, je problém vyřešený nejrychleji ze všech způsobů řízení.
 • Řeší problémy s nejnižším rizikem.

Nevýhody:

 • Vznik kultury „mocného šéfa“ – podřízení dělají pouze to, co se od nich vyloženě žádá.
 • V rychle se měnícím prostředí, kde nejlepší inovace přicházejí odspoda nahoru, je vyloženě nežádoucí.
 • Pokud má šéf málo informací, může rozhodnout chybně nebo nespravedlivě.
„Osobně direktivní styl používám nerad. Pro mě je to známka toho, že jsem v minulosti něco zanedbal. To vede ke kritické situaci, kterou pak bylo potřeba řešit direktivně, protože na nic jiného nezbude čas. Tzv. hašení. :) Moc hašení může paradoxně snadno vést k vyhoření. V testu se mi potvrdilo, že tento styl nepoužívám často, ale když ho použiji, tak většinou na správnou situaci.“
Martin Semerád, výkonný ředitel eBRÁNY

2. KonzultativníJá rozhoduji na základě vašich návrhů

Manažer si nárokuje pravomoc učinit konečné rozhodnutí, ale vyslechne si informace celého týmu a bere je v potaz při finálním rozhodování. Tento styl je vhodný ve fázi, kdy mají členové týmu odborné znalosti, ale ještě nemají dostatečnou zkušenost nebo širší rozhled, který je potřeba pro úspěšné splnění úkolu.

Výhody:

 • Je vhodný v případech, kdy se v dané oblasti manažer příliš neorientuje.
 • Hodí se ve chvíli, kdy manažer zná širší koncept, ale není čas na dlouhé porady.

Nevýhody:

 • Používá-li se příliš často, může vést k oslabení důvěry ve schopnosti manažera.
 • Může vytvářet zdání slabých rozhodovacích schopností.

3. KonsensuálníMy rozhodujeme na základě našich návrhů

Tento styl je skvělý v tom, že jsou všichni součástí úkolu, mají stejné informace a zvolený způsob řešení úkolu je společné „dítě“. Nejvíce ze všech stylů řízení povzbuzuje týmovou práci.

Výhody:

 • Podporuje týmového ducha a buduje silný kolektiv.
 • Vytváří pevná a stabilní řešení, která s vysokou pravděpodobností dopadnou úspěšně.
 • Pod tímto stylem řízení se lidé nejvíce posouvají ve svých dovednostech.

Nevýhody:

 • Zabírá nejvíce času.

4. DelegativníVy rozhodujete na základě svých vlastních návrhů

Nejvyšší forma řízení lidí. Vyžaduje vysokou osobní vyzrálost jedinců v týmu. Nese s sebou však riziko, že pokud manažer deleguje úkol, ale pak připomínkuje, jakým způsobem ho daný pracovník provedl, vlastně tím úkol plní sám. Tento styl je hodně založený na důvěře.

Vyzrálému pracovníkovi, který je schopný nejlépe produkovat pod delegativním stylem, jde především o úspěšný výsledek. Proto sám chápe, že na začátku si potřebuje zjistit co nejvíce informací, protože odevzdává nadřízenému hotovou věc. Má celou odpovědnost a vyžaduje za to svobodu ve formě řešení.

Výhody:

 • Dává pracovníkům možnost volby a svobodného rozhodování.
 • Jde o nejvyšší odměnu jednotlivce.
 • Nejvíce pracovníky vyvádí ze zóny komfortu, žádá se po nich proaktivita.

Nevýhody:

 • Žádá velkou znalost pracovníků a jejich profesní vyzrálost a zodpovědnost.
 • Je potřeba se k němu dopracovat.
 • Nejvíce se podceňuje.
Styl vedení vyberte vždy záměrně a vědomě podle dané situace. Vždy je potřeba se na úkol podívat ve všech časových pásmech. To, co je dobré v krátkodobém náhledu, nemusí být dobré v tom dlouhodobém.

Klíčové faktory,které hrají roli pro výběr stylu řízení

 • Lidi

  zralost/seniornost – schopnost nést odpovědnost, touha po samostatnosti, snaha se rozvíjet.
 • Úkol

  množství a dopady chyb, velikost úkolu, důležitost, složitost, potřebné dovednosti, stabilita (diverzifikované týmy vytváří stabilnější řešení).
 • Čas

  pokud hoří dům, není prostor na to se na všem domlouvat, ale šéf střílí rozkazy.
 • Statistiky

  pokud jde vše změřit, je možné pak přecházet k volnějším druhům řízení až ke kompletnímu delegování.

Manažerské hryjaké skupinové hry nás zaujaly

Během semináře jsme procházeli manažerské hry, které nám měly pomoci lépe pochopit styly vedení. Uveďme si pro zajímavost jednu z nich.

Rozdělili jsme se na 2 týmy a každý tým si měl určit svého vedoucího. Náš vedoucí nám dal papír a řekl, že my budeme vypracovávat direktivní styl vedení.

Měli jsme tyto úkoly:

 • Nadužívání tohoto stylu (tj. co se stane, když tento styl používáme až moc)
 • Podužívání stylu
 • Vlastnosti
 • Kdy se tento styl využívá

Naše výsledky a co si z toho odnášíme:

 • Preferovaný styl vedení: direktivní a delegativní
 • Méně preferovaný: konzultativní a konsenzuální
„Dle skóre umím adekvátně využít nejvíce direktivní styl. Nejméně jsem uměla použít konsenzuální styl. Celková adekvátnost používání stylu vedení mi vyšla přes 85 %, což je skvělý výsledek, ale stejně nejlépe vždy ukáže praxe.“
Hana Skopečková, vedoucí oddělení vývoje

A kam patříeBRÁNA?

Jako eBRÁNA nejvíce zapadáme do konsensuálního stylu vedení. Jde o největší odměnu pro všechny pracovníky ve firmě. Každý z týmu však musí z pohledu znalostí, zkušeností i osobnosti k tomuto stylu dospět. Věci, které vytváříme, jsou o to stabilnější a pevnější.
Martin Semerád

Martin Semerád

výkonný ředitel

Martin je výkonným ředitelem eBRÁNY. Je její součástí od úplného začátku a stojí za chodem celé firmy. Ví o všem, co se v eBRÁNĚ děje. Ať jde o finance, vývoj produktů, výrobu nebo pohovory.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti