5 tipů pro Google Analytics 4 v roce 2024

Ať již s nastavením Google Analytics 4 stále bojujete, nebo se teprve chystáte založit účet a začít měřit chování návštěvníků svého webu, měli byste znát několik podstatných bodů, které při nastavení účtu neopomenout. Rok 2024 přináší z pohledu webové analytiky výrazné změny, které zásadně ovlivní měření a strategii, s jakou k němu přistupujete. Je proto naprosto nezbytné, abyste měli měření nastavené správně. Začtěte se tak do našeho článku, ve kterém zjistíte, jak na to. 

1. Funkční cookie lištaje základ

Každý, kdo se pohybuje ve světě webové analytiky se již pravděpodobně setkal s novými pravidly, kterými je od 1. ledna 2022 podmíněn sběr a používání cookies na webových stránkách. 

Do té doby stačilo ke shromažďování cookies přistupovat tzv. „opt-out“ metodou, kdy byl uživatel v podstatě pouze informován o tom, že dochází k ukládání cookies. Jejich ukládání a využívání poté prakticky nebylo ovlivněno tím, zda lištu potvrdil či ignoroval. 

Změna zákona od roku 2022 přinesla tzv. „opt-in“ režim, ve kterém bez souhlasu uživatele ze zákona nesmíme měřit žádná uživatelská data. Správně implementovaná lišta také musí splňovat několik kritérií, mezi nimi je např.:

 • Lišta nesmí uživateli bránit ve vstupu na webové stránky nebo agresivním způsobem vynucovat udělení souhlasu.
 • Uživatel musí mít možnost cookies jednoduchým způsobem přijmout či odmítnout, aniž by jedna z možností byla výrazným způsobem odlišena od druhé (např. barva, velikost písma atd.).
 • Uživatel má možnost si vybrat, jaký typ cookies povolí ukládat a stejně tak musí mít možnost své preference kdykoliv změnit či souhlas odvolat.
 • Provozovatel webu je dále povinen evidovat všechny získané souhlasy a způsob získání každého z nich pro případnou kontrolu. 
Správně nastavená lišta by poté po udělení souhlasu měla ukládat získané souhlasy s dílčími cookies do prohlížeče. S touto problematikou se pojí Consent Mode (režim souhlasu), což je nástroj, který získané souhlasy či nesouhlasy zasílá jednotlivým Google tagům. Tak zajišťuje, aby nedošlo k neoprávněné práci s osobními údaji. Provedení lišty jako takové, spolu s její funkčností, pomáhá minimalizovat ztrátu dat způsobenou neudělením souhlasu, stejně jako dopomáhá správnému přidělování zdrojů návštěv a konverzí.

2. Mějte svůj účetpod kontrolou

Někdy se může stát, že do svého účtu Google Analytics potřebujete udělit přístupy více uživatelům, ať již marketingové agentuře, managementu, či správci webu. V úrovních jednotlivých přístupů je třeba se orientovat, aby nedošlo k situaci, kdy nechtěně udělíte plná oprávnění třetí straně, která poté může s účtem libovolně nakládat.

Oproti Universal Analytics existují v hierarchii oprávnění dvě úrovně:

 • Oprávnění na úrovni účtu
 • Oprávnění na úrovni služby

Oprávnění se hierarchicky přenáší do nižších úrovní, tzn. že uživatel s oprávněním administrátora na úrovni účtu je administrátorem i na úrovni služby, nikoliv však naopak.

Chcete-li do účtu přidat nového uživatele, máte na výběr z několika stupňů oprávnění:

 • Administrátor – nejvyšší práva, administrátor má plnou kontrolu nad účtem, může upravovat přehledy a přidávat/odebírat oprávnění dalším uživatelům. Z tohoto důvodu byste toto oprávnění nikdy neměli dávat agenturám či cizím osobám. Mohli byste totiž snadno přijít o kontrolu nad účtem.
 • Editor – podobně jako administrátor má plnou kontrolu nad účtem, s výjimkou správy uživatelů. Pro pokročilou práci s GA4 tedy uživateli toto oprávnění bohatě postačí.
 • Marketingový specialista – může spravovat události a konverze, vytvářet a upravovat publika.
 • Analytik – může vytvářet a upravovat sdílené podklady, jako jsou panely a poznámky pro účet.
 • Čtenář – má oprávnění pouze prohlížet a číst existující data a přehledy.
   

Jednotlivým uživatelům máte také možnost zakázat zobrazení citlivých údajů, jako jsou data o tržbách či nákladech.

3. Filtrujte si návštěvnost z nežádoucích zdrojů

Chcete-li ze svých přehledů odfiltrovat návštěvy z určitých zdrojů, např. návštěvy svých zaměstnanců, které by vám mohly zkreslovat data, máte možnost si je prostřednictvím jednoduchého filtru vyloučit. 

Jsou k tomu zapotřebí dva kroky:

 • Definovat si zdroj, ze kterého chcete návštěvy vyloučit.
 • Aktivovat filtr na příslušný zdroj návštěvy.

V prvním kroku přejděte v sekci administrátor do nastavení datového streamu, zde klikněte na konfiguraci nastavení značky Google a zpřístupní se vám možnost definovat interní návštěvnost.

Zde pomocí jednoduchého pravidla nastavíte IP adresu místa, které chcete z návštěvnosti vyloučit. V praxi to funguje tak, že každé návštěvě z této IP adresy se přiřadí parametr traffic_type s hodnotou, kterou si stanovíte (zde např. internal).
Ve druhém kroku je zapotřebí vrátit se do sekce administrátor a přepnout se do filtrů dat. Zde pomocí jednoduchého editačního okna nastavíte filtr tak, aby zachytával vámi definovanou návštěvnost, poté jej stačí aktivovat a máte hotovo.

Další nežádoucí zkreslení ve vašich datech mohou představovat platební brány či jiné zdroje, odkazující na váš web. I ty můžete jednoduše ve vašich GA4 „zakázat“, a vyčistit si tak reporty od nerelevantních zdrojů. 

Stačí opět přejít do konfigurace nastavení značky, jako v případě definování filtru, a zde zvolit možnost vytvoření seznamu nežádoucích odkazujících zdrojů. Pomocí intuitivního editoru pak můžete nastavit domény, které mají být vyloučeny coby zdroje návštěv a konverzí.

4. Nastavte si strategii měřenídle svých potřeb

Služba Google Analytics 4 přinesla nebývalou flexibilitu v měření eventů a konverzí. Eventem v kontextu GA4 rozumíme nositele jakékoliv informace o události na webu. Od zobrazení stránky, odeslání formuláře po nákup na e-shopu. V podstatě cokoliv, co jsme schopni měřit, můžeme odesílat do GA4 jako event a nastavit jako konverzi.

S každou událostí můžeme dále posílat dodatečné parametry. Ty se dělí na uživatelské, nesoucí informaci o uživateli, a parametry události, které jsou vztažené na konkrétní event. 

 • V každé GA4 službě může být maximálně 500 unikátně pojmenovaných eventů.
 • Název eventu může být nanejvýše 40 znaků dlouhý, nesmí obsahovat mezery a začínat číslicí.
   

S množstvím eventů, které lze měřit, však přichází i nutnost jejich organizace, abyste svůj účet nezaplavili stovkami generických událostí, které nejsou pro účely vašeho byznysu potřeba. 

Je tak potřeba si ještě před zahájením měření stanovit racionální strategii měření, u které platí pravidlo „méně je více“. Raději než na úvod měřit desítky událostí, stanovte si několik klíčových eventů, které chcete na webu sledovat a jaké parametry s nimi chcete posílat. 

Důležitá je i konvence pojmenování eventů. Tu byste měli volit jednotnou pro celý účet a ideálně tak, aby byla čitelná i pro ostatní uživatele. 

GA4 zároveň umožňují zalistování vlastních dimenzí a metrik, abyste mohli hodnoty z parametrů promítat do svých reportů. Ve své GA4 službě tak máte možnost zaregistrovat si až 25 uživatelských dimenzí, 50 dimenzí událostí a 50 vlastních metrik.

5. Upravte si menu přehledůpodle sebe

Další významnou novinkou, kterou služba Google Analytics 4 přinesla, je možnost plné customizace reportů. Nevyhovuje-li vám zabudovaný výčet reportů, máte jednoduše možnost si menu přeskládat podle svých představ. 

Každý report je možné si prostřednictvím editačního módu přejmenovat a přidat si nové vlastní dimenze či metriky. Pokud máte oprávnění administrátora či alespoň editora, můžete si v knihovně přehledů jednoduše upravit existující sbírky či reporty, popřípadě vytvořit zcela nové. 

Tak si můžete upravit menu takovým způsobem, abyste se jedním kliknutím dostali přesně na přehledy, které potřebujete. 

Rádi byste nastavení svěřili do rukou zkušených profesionálů? Pak nás kontaktujte. Postaráme se o kompletní nastavení účtu, přípravu strategie měření a implementaci přes GTM.

Petr Borovec

Petr Borovec

specialista online marketingu

Petr se specializuje na webovou analytiku a Google Analytics. Nyní se úzce zaměřuje na oblast Google Analytics 4. Absolvoval několik školení od předních českých lídrů v oboru a nabyté know-how aplikuje při nastavování a zaškolování analytiky pro naše klienty.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti