SEO RESTART 2023 | eBRÁNA review

Řadíte se mezi SEO specialisty a zajímá vás, jak probíhal 9. ročník SEO restartu 2023? Jakou cestou by se měli SEO specialisté vydat v době vzestupu AI? To všechno se dozvíte v našem článku.

Jan TichýQuo vadis SEO

Konferenci otevřel svým keynotem Jan Tichý. Zásadní myšlenkou je přerod od vyhledávačů k odpovídačům. Připomněl, že dnešní SEO není jenom o využití co nejvíce klíčových slov na stránce, ale hlavně o pokrytí daného tématu a dostatečnému počtu vstupních stránek. Zpětné odkazy podle něj představují veřejné hlasování o autoritě domény. Naše veškeré snahy by měly směřovat k tvorbě tak kvalitního obsahu, aby na nás lidé odkazovali sami od sebe organicky.

S příchodem AI předpovídá menší traffic z organicu. Uživatelé budou mít čím dál tím větší možnost se dozvědět odpovědi na svoje otázky přímo v SERPu, a výrazně tak poklesne poměr prokliků přímo na stránky. Ostatně tento posun je viditelný již v dnešní době prostřednictvím featured a rich snippetů a rostoucímu počtu zero-clicks vyhledávání.

Jaká úskalí ale AI přináší? Podle Tichého čerpá pouze z dostupných zdrojů. Nemá tak šanci vymyslet nic nového, lidskou kreativitu nenahradí. Nikdy nebude originální a užitečná nad rámec common knowledge.

Jakou cestou by se měli SEO specialisté vydat?

Na konferenci toho zaznělo spoustu, ale přinejmenším je vhodné zvolit cestu individualizace, odlišnosti, autority, budování brandu a celkově přinášet fresh věci do oboru. Vlastní invence jsou to gró.
Myšlenka, která se linula celým dopolednem byla jasná: AI nenahradí naši práci. Nahradit ji mohou pouze ti, kteří se s AI naučí pracovat, tedy zadávat správné prompty.

Vojtěch FialaPraktické využití AI v SEO pro začátečníky i (středně) pokročilé

AI změní svět, ať se nám to líbí, nebo ne. To jsou slova Vojty Fialy, který dokonale propojil teorii s praxí. To, jakým způsobem AI využijeme pro naši praxi, je pouze na nás. Může to být dobrý sluha, pokud ho využijeme správným způsobem.

Každá dobrá marketingová strategie se neobejde bez znalosti cílové skupiny. AI  je schopna na základě identifikace základních parametrů stanovit –  co chtějí zákazníci, jaká je jejich demografie, jaké mají zájmy, jaké jsou jejich jobs to be done nebo podle čeho se rozhodují při koupi. Díky identifikaci vhodných témat je dále možné určit jobs to be done pro dané skupiny lidí, třeba pro jedince, kteří si chtějí koupit tepelné čerpadlo. Je pak mnohem jednodušší se odpoutat pouze od klíčových slov a řešit primárně problémy lidí. Tedy zaměřit se na otázku – co skupina řeší?

Věděli jste, že ...

Jobs to be done framework je přístup, který je založený na porozumění specifickému cíli, neboli tzv. jobu. Je postaven na myšlence, že zákazníci si pouze nekupují produkty a služby, ale snaží se nákupem řešit nějaký problém, případně naplnit své potřeby či touhy. Při použití tohoto frameworku se snažíme identifikovat „joby“, tedy konkrétní úkoly, které zákazníci chtějí skutečně dosáhnout, když si kupují produkt nebo službu a současně co je motivuje pří výběru k naplnění těchto úkolů. Díky tomu jsme schopni lépe přizpůsobovat služby a současně zvýšit pravděpodobnost úspěchu na trhu.
„Do praxe si odnáším myšlenku content hubu, což je specifické uspořádání obsahu na hlavní témata, která jsou v různých úrovních prolinkována s podtématy. Od běžného obsahu se liší tím, že působíme jako autorita na určité téma. Naopak z technického hlediska jde hlavně o interní prolinkování napříč všemi tématy.“
Natálie Prudičová

Asistentka specialisty online marketingu

TIP: Pokud vás zajímá více o tématu Content Hubs, mrkněte na video od Ahrefsu Content Hubs: Where SEO and Content Marketing Meet.

Další cestou, jak může AI pomoci je příprava struktury článků, která může dále sloužit jako cenný podklad pro zadání copywriterům. Může vypíchnout obecné cíle či zaměření obsahu a je už pak jen na SEO specialistovi, aby obsah zrevidoval a případně doplnil klíčová slova do zadání. 

Na co si naopak dát pozor?

Zaznělo také několik doporučení na co si dát pozor. Je důležité si uvědomit, že ChatGPT nemá externí připojení. Svou roli stále hraje fact-check. Zjednodušeně řečeno, i po AI je žádoucí cokoliv zkontrolovat a nenechat se zlákat čistým copy-pastem. Proto nemůžeme očekávat definitivní odpovědi na veškeré naše otázky. V neposlední řadě neoperuje s aktuálními informacemi, což je také důležité mít na mysli.

Zdeněk Dvořák alias LinkiSlabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s nimi dělat, když děláte linkbuilding?

Každý kdo kdy pracoval s Ahrefsem ví, že nabízí nekonečné množství možností. Díky němu dokážeme sledovat trendy soupeřů, referenční domény, počty backlinků, organická klíčová slova, domain ratingy a mnoho dalšího. Tato přednáška Zdeňka Dvořáka se věnovala slabinám těchto TOP metrik.

Jaké jsou slabiny Ahrefsu?

Spam katalogy, hotlinky, scraping textu, cloaking a mnoho dalšího. To všechno se může schovávat za daty Ahrefsu. Top metriky jsou vlastně nanic. Říkáte si proč? Metrika domain rating (DR) jako taková nereflektuje to, jak je web velký a na kolik klíčových slov se umisťuje. Existují tzv. Domain Rating Fakers, které manipulují s metrikou DR při snaze získat co nejvíce zpětných odkazů s nízkou kvalitou a málo klíčovými slovy. Uměle si tak navyšují DR. S trochou snahy lze takové praktiky odhalit, avšak Ahrefs je na první dobrou neukáže.

Na co se tedy dívat, když ne na domain rating?

V první řadě je dobré mít přehled o tom, kolik stránek web má, což lze nejrychleji zjistit přes operátor site:https://ebrana.cz. Dále by nás mělo zajímat na kolik klíčových slov se web umisťuje. Tento údaj poskytuje Organic KW report v Ahrefsu. 
Důležitým poznatkem je to, že by se SEO specialisté a linkbuildeři neměli spoléhat čistě na jednu metriku jako například domain rating, ale brát v potaz více faktorů a metrik. V neposlední řadě monitorovat a držet se trendů.

Václav BryndaLinkbuilding a jak se změnily strategie na rok 2023 - zpět ke kořenům?

Jaké strategie dávají v roce 2023 smysl? Václav Brynda vidí možnosti hned v několika oblastech. Blogové sekce mají dokonalý potenciál pro budování autority. Příležitosti se skrývají i ve vodách tematických a technických článků, které by nikoho nenapadly. Odznaky kvality dodávají nakupujícím vyšší důvěru ve značku.
Jaká jsou jejích úskalí? U diskusních zmínek je potřeba si pohlídat, aby je někdo nesmazal. U klasického linkbuildingu je naopak zapotřebí mít kontakty.

Jak dělat placené články?

Už dávno jsou pryč doby, kdy platilo pravidlo, že se do článku umisťují tři odkazy. Mnohem vyšší účinek mají odkazy, u kterých řešíme poměr ceny a výkonu. Vyplatí se tedy investovat do hledání webů s potenciálním trafficem. Kromě toho mají čím dál tím vyšší váhu exkluzivní data, odborný text a citace. Co dál? Musíme mít také jasno v tom, jaké odkazy chceme, případně jaký by měl být anchor. Brynda doporučuje brandová klíčová slova na homepage. Kromě toho se ve své praxi sám spoléhá na získávání odkazů z citovaných článků a blogových částí.

„Z veškerých linkbuilding taktik se brzy stanou stereotypy, které Google postupně odhaluje a tak daný odkaz může ztratit svou váhu. Trendem v linkbuildingu je tyhle "patterny" úplně rozbíjet, být kreativní a přicházet s novými nápady. Tady naprosto souhlasím s Bryndou, že je nutné se posunout k tvorbě článků, které se nenosí. Tedy k originálním článkům bez použití známých postupů.“
Jan Veselý

Specialista online marketingu

Odkazy musíme však nějakým způsobem získat. Jednou z nejčastějších technik je 3-way nebo 4-way výměna odkazů. Ta je ale podmíněna tím, že by měl být článek v ideálním případě rozšířen o minimálně 60 znaků a současně aktualizován. K dalším zajímavým technikám, které Brynda zmínil, patří sponzoring, rozhovory nebo offline linkbuilding.
Václav Brynda

Martina Zrzavá LibřickáVýzvy a překážky ve světě SEO lidí

Martina Zrzavá Libřická uhodila hřebíček na hlavičku. Od SEO lidí se vyžaduje nejen paleta hardskills v podobě vzdělání či praktických zkušeností, které jsou měřitelné, snadno definovatelné a specifické, ale také celá řada softskills jako je spolehlivost, týmová práce, ochota se učit, adaptabilita nebo empatie. Měkké dovednosti jsou naopak těžko měřitelné a definují se obtížně, protože je rozvíjíme v průběhu života. 

Práce SEO lidí je do jisté míry projektový management. Potýkáme se s komunikací napříč různými kanály, nastavujeme důvěru u klienta, ale i u dalších kolegů, jsme odpovědni za termíny, nastavujeme cíle, stanovujeme hierarchii úkolů a mnoho dalšího. Aby celý proces probíhal hladce, je nutné si vydefinovat – co, proč, kde, kdo, kdy a jak. Jinak veškeré snahy mohou sklouznout do pravého opaku, a to do špatné komunikace, nedostatku důvěry či nedodržení termínů, zkrátka do špatně nastavené spolupráce. Podle Moogana a AbuAli (2023) jsou průměrné investice do SEO v rozmezí od 22 000 do 120 000 měsíčně. I přesto, že se do SEO investuje tak málo, slýcháme, že SEO nefunguje, špatně se predikuje, trvá nebo nepřináší hned zisky. Jak tedy přesvědčit rozhodovatele o tom, proč by se měl věnovat SEO?

Ve fázi nabídky se snažíme identifikovat potřeby toho, koho jdeme oslovovat. Součástí je příprava scénářů – jak a co budeme dělat včetně zahrnutí více variant. Potenciálního rozhodovatele by mohly oslovit též případovky nebo různé forecasty. Pokud rozhodovatel na návrh přistoupí, není od věci ho uvést do procesu. Jaké nástroje jsou potřeba? K čemu jsou a proč je potřebujeme? Jak stanovíme definition of done? Máme časovou osu? V konečné fázi přínosu zajímají rozhodovatele především leady a finanční výkon.

Termín definition of done se používá v agilním vývoji softwaru a definuje kritéria, která by měla být splněna, aby byl úkol považován za hotový. Jedná se o jasný a specifický seznam požadavků na hotový výsledek.

I přesto, že jsme se snažili všechno podchytit, mohou se objevit situace, které nemůžeme ovlivnit napřímo. Může se jednat o fluktuaci ve firmě, aktualizaci algoritmů, snížení budgetu nebo vzestup konkurence. V tuto chvíli je nutné si uvědomit, že jediné, co můžeme ovlivnit, je náš postoj.

Na závěr Libřická mluvila o tzv. emočním batohu, kdy nejsme schopni přijímat komplimenty, jsme příliš sebekritičtí, nerozhodní, máme pocit nedocenění nebo se přikláníme k perfekcionismu. Jaké je řešení? Zbavit se svého emočního batohu. Zjednodušeně je zásadní, abychom pracovali sami se sebou – respektovali se, obdivovali se, uměli si odpustit, přijali se a měli se rádi.


Máte pocit, že jste v SEO komunitě sami?

Neváhejte se přidat do různých skupin na Facebooku nebo LinkedInu. Věřím, že zde najdete nejen spoustu tipů a novinek, ale také potřebnou podporu a rady.

Co si odnést na závěr?

✓ Největší hrozbou je to, jak se v budoucnu bude řešit autorské právo u textů psaných pomocí AI.

✓ To, jak AI bude implementován do prohlížečů v budoucnosti záleží především na tom, jak AI vyhledávače zvládnou zmonetizovat (např. právě v SERPu).

✓ Google se aktuálně tváří, že mu obsah od AI nevadí, ale bude to tak i za 3 roky? Už jsme se párkrát spálili.

✓ Pro rešeršní a informační dotazy SEO skončilo, to přebírá AI.

✓ Minulý týden povolilo OpenAI pluginy pro ChatGPT. Teď končí hraní na písku a začíná magie.


Natálie Prudičová

Natálie Prudičová

Specialistka online marketingu

Online svět si Natálku získal na první dobrou. Záhy se tak stala naší skvělou asistentkou specialisty online marketingu. Vládne všem marketingovým strategiím, zejména však optimalizaci pro vyhledávače. SEO je její vášní, stejně jako sport a zkoušení nových věcí. Je skvělou týmovou parťačkou do těch nejnáročnějších pracovních projektů, ale i třeba při cvičení ve fitku. Aby ne, má jeden z nejhezčích úsměvů, kterým umí rozzářit kolegům i ten nejnáročnější den a dodat pořádnou dávku energie, aby se všem pracovalo jedna radost.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti