Rozvoj soft skills ve firmě

Rozvoj měkkých schopností a dovedností lidí je pro nás stejně podstatný jako jejich odborný růst. Proč? Protože kvalitní mezilidské vztahy a efektivní týmová práce jsou základními hodnotami, na kterých stavíme firemní kulturu. Softskilly využíváme a učíme se je, abychom si nejen navzájem rozuměli, ale také, abychom zvýšili vnímavost vůči vlastním projevům. Pomáhá nám to v kooperaci, sestavování stabilních a funkčních týmů, a hlavně ve zvyšování životní rovnováhy našich lidí a jejich spokojenosti. 

Vzdělávací funkce firem

Schopnost adaptace je vzhledem k rychle se měnícímu prostředí klíčová. Blížící se průmysl 4.0 bude naléhat na zvyšování technických dovedností lidí a klást důraz na jejich měkké dovednosti. Pokud si vybíráte nového kolegu do týmu, soustřeďte se na to, zda bude úspěšný i v budoucnu. Zaměřte se na jeho adaptabilitu a schopnost učit se. Člověka naučíte po odborné stránce cokoliv, ale chuť musí mít sám.  

Pro dnešní děti je přímá komunikace a konfrontace velmi náročná. Chybí jí totiž možnost editace, na kterou jsou z online chatu zvyklí a jejich sociální dovednosti slábnou (o tomto tématu mluvila Karolína Presová na HR konferenci Evolve Summit 2019). Málo fyzické komunikace způsobuje, že dnešní digitální děti nerozumí emocím, nedokáží je číst a ani na ně nedokáží reagovat. 

To způsobuje nedostatečnou sociální obratnost, která může v budoucnu působit problémy uvnitř kolektivu. Klasický školicí systém se zaměřuje především na rozvoj hardskillů; odborných kompetencí, které mají jasné parametry a hodnoticí kritéria. Nicméně trh vyžaduje jiné dovednosti. Proto musí v oblasti sofskillů nahradit (nebo významně pokrýt) vzdělávací funkci sama firma. 

Firmy více investují do školení tvrdých znalostí (hard skills), jejichž výstupy jsou měřitelné a ihned aplikovatelné v praxi. Pokud však firmám záleží na rozvoji potenciálu lidí, stabilitě a udržitelnosti, neměly by podceňovat ani oblast měkkých dovedností (soft skills).  

Význam softskillův eBRÁNĚ

Softskilly jsou pro nás stejně důležité jako rozvoj technických a odborných dovedností lidí. Pracujeme na zvyšování vnímavosti vůči neverbální komunikaci a snižujeme množství vysílaných „matoucích“ signálů, například rozporu mezi verbální a neverbální složkou komunikace.  

Díky vysoké emoční a sociální inteligenci vytváříme stabilní týmy s důvěrnými vztahy. Vznikají tu trvalá přátelství a mezilidské vztahy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, díky kterým lidé chodí rádi do práce. Proto lidé ve firmě mluví o eBRÁNĚ jako o své “druhé rodině”. A spokojený zaměstnanec pak tvoří spokojené klienty. 

„Dělat kvalitu se bohužel nedá bez kvalitních lidí, kteří makají jak na tvrdých dovednostech, tak i na těch měkkých. Bez těch totiž nefunguje týmová práce. A u nás platí, že dva dají dohromady víc než každý sám za sebe. Ale domluvit se vyžaduje práci sám na sobě. Když někoho kritizuju, nemluvím o něm hezky. Je to jen zrcadlo, které odhaluje naše nevyřešené oblasti. Takové řešení může navrhnout jen sehraný tým lidí, který touží po smysluplné práci. Kteří se chtějí pod výsledné dílo podepsat."
Martin Semerád

výkonný ředitel

martin-semerad_1

V čem nám seberozvoj pomáhá?

  • nebereme si věci osobně 
  • přistupujeme k věcem pozitivně 
  • vytváříme kvalitní vztahy 
  • snadněji rozumíme dění kolem nás 
  • chápeme sebe i druhé
  • vytváříme funkční týmové role

 

Školení softskills

Věříme, že kvalitní leadership a vedení lidí by měli mít v rukou pouze lidé s vysoce rozvinutou emoční inteligencí a empatií. Vedoucí by neměl vykonávat práci za své podřízené, ale měl by jim vytvářet pevné body a bezpečný prostor pro jejich efektivní nasazení a produkci. 

Od koho se pravidelně inspirujemea koho můžeme doporučit:

Business Success

Společnost Business Success je naším partnerem od prvního formování naší firmy. Pomohla nám nastavit strukturu, řád firmy a rozvíjí naše manažerské kvality. Přednášejí do světa podnikání zdravý rozum, etiku a stabilitu. Uznávají hodnoty, které se prolínají s těmi našimi. Proto jsme už dlouholetými partnery a inspirujeme se navzájem našimi obchodními modely.

Jaké kurzy jsme v minulosti absolvovali?

  • Motivační kurz pro vedoucí pracovníky
  • Jak lépe poznat klienta
  • Kurz komunikace

Improvision

S Andrejkou a Tomášem spolupracujeme dlouhodobě, protože jejich styl aplikované improvizace do firemního prostředí nás baví! Jak sami říkají, na jejich workshopech se neodpočívá, ale tvrdě maká. Všechny kurzy jsou prožitkové. Pracují pomocí divadelních a improvizačních her, metod a technik, kterými sledují předem domluvené cíle workhopu. Každou aktivitu účastníci kurzu reflektují a pojmenovávají, co se na dané aktivitě naučili a v čem je to pro ně užitečné v praxi. Lektoři vše ukotvují do teoretického rámce. Dbají na to, aby vše proběhlo v bezpečném prostředí plném smíchu a zároveň intenzivní práce.

Miroslav Krček

Míra Krček je náš dlouhodobý poradce v oblasti osobního růstu a manažerského vzdělávání. U nás v eBRÁNĚ odvedl zhruba 16 workshopů na témata: Vztahy, komunikace; Time management a řízení času/stress management; Obchodní dovednosti, vyjednávání, řešení sporů atp. Jeho workshopy jsou většinou dvoudenní. Příjemnou a inspirativní formou nás učí, jak na sobě pomalu, avšak neustále pracovat.

Jako partneři Google jsme zváni na jejich přednášky se softskillovou tématikou. Obzory v oblasti vedení lidí, motivace a osobního růstu, jsme si nejvíce rozšířili díky těmto osobnostem:

 

Přímo v eBRÁNĚ jsme se setkali s: 

Tip: Ve firmě nám velmi dobře funguje sdílení znalostí a kumulování knowhow. Pokud přijede člověk ze školení, musí sepsat článek do našeho firemního intranetu nebo udělat přednášku či napsat článek na blog. Máme i firemní knihovnu, ve které je zhruba 100 seberozvojových a vzdělávacích titulů. O nákup nové knížky si může zažádat jakýkoliv zaměstnanec.

Kde se v softskillech vzdělávat online?

Kde se vzdělávat offline?

Doporučené knihy: 


Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti