Upravit stránku

On-line školení BOZP a PO
pro řadové zaměstnance

Nabízíme vám školení BOZP a PO formou e-learningových kurzů, které plně nahrazuje prezenční školení zaměstnanců. Náš e-learningový kurz obsahuje jak teoretický výklad problematiky, tak test k ověření znalostí. Po jeho úspěšném složení získává zaměstnanec osvědčení o absolvování školení (certifikáty) platné dle legislativy.

6 kroků k získání certifikátu

  1. Objednáte požadovaný kurz
  2. Získáte přístup do kurzů BOZP a PO
  3. Zaměstnanec studuje podle svých časových možností
  4. Pokusí se o splnění testu
  5. Získá 2 certifikáty ve formátu PDF
  6. Je doškolen vedoucím pracovníkem, který absolvoval on-line školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
Přístup do kurzu máte po celou dobu platnosti certifikátů, která je 2 roky. Test může zaměstnanec opakovat vícekrát, dokud není úspěšný. Kdykoli v průběhu platnosti certifikátů si může v kurzu opakovat studijní materiály a doplňovat  své znalosti.

Komu je školení určené

Školení je určené řadovým zaměstnancům v administrativních a příbuzných oborech. Jedná se především o zaměstnance firem poskytující služby, pracovníkům obchodních, marketingových a administrativních oddělení.

Garant kurzu

Garantem kurzu je společnost Kolman BOZP, se kterou jsme kurzy připravili a s níž je také aktualizujeme při každé změně předpisů. Ke školení zaměstnanců na BOZP a PO je nutné objednat alespoň jedno On-line školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky, které je obsahově více podrobné.

Cena on-line školení BOZP a PO pro zaměstnance

Cena je závislá na objednaném počtu kurzů. Využijte výhodné množstevní slevy. Uvedené ceny jsou bez DPH. V ceně kurzu je zhotovení a zaslání přístupů do 2 kurzů, certifikáty o absolvovaném školení s platností na 2 roky a přístupy do kurzů po dobu platnosti certifikátů.

Pokud máte zájem pouze o samostatný kurz Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bez kurzu Požární ochrany, rádi vám vypracujeme nabídku na jednotlivé kurzy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře níže.

Ukázka e-learningového kurzu školení BOZP a PO

1
Nahoru