Upravit stránku

Mimosoudní řešení sporů. Od 1. 5. 2016 musí být součástí obchodních podmínek všech e-shopů

Dne 1.2.2016 vešla v platnost dříve připravovaná novela zákona o ochraně spotřebitele. Majitelé e-shopů mají nyní 3 měsíce na to, aby upravili své obchodní podmínky.

Dne 1.2.2016 vešla v platnost dříve připravovaná novela zákona o ochraně spotřebitele. Majitelé e-shopů mají nyní 3 měsíce na to, aby upravili své obchodní podmínky.


Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla mimo jiné novou možnost řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou. Na základě zpráv od Asociace pro elektronickou komerci (APEK) přinášíme e-shopistům všechny podstatné informace, abyste se mohli na změny připravit.

Co je účelem legislativní novinky

Evropské právo si klade za cíl zlepšit vymahatelnost spotřebních práv a chce také snižovat náklady všech zúčastněných stran. Z těchto důvodů implementujeme do českého práva právě možnost mimosoudního řešení sporů. Důležité ovšem je, že toto řešení by měli nakupující využít teprve tehdy, když s obchodníkem nenaleznou společnou řeč. Pokud ovšem dojde na mimosoudní řešení sporů, vede ho subjekt určený zákonem, případně Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Pro e-shopy je to Česká obchodní inspekce (ČOI).

Jaké jsou povinnosti e-shopistů k 1. 5. 2016

1. Informovat své zákazníky

Každý obchodník musí upravit podmínky na svém e-shopu, a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti ustanovení. Čas tedy máte do 30. dubna. Prvního května už se musí zákazníci na vašem e-shopu dočíst o možnosti využít při případném sporu mimosoudní řešení. Spotřebitelé se musí také dočíst, na koho se mají obracet. Obchodní podmínky proto musí obsahovat kontakt na Českou obchodní inspekci - například přes stránky adr.coi.cz.

2. Poskytnout spotřebitelům informace i v listinné podobě

Pokud se nepodaří spor urovnat přímo, obchodník musí spotřebiteli poskytnout informace i v listinné podobě. Spotřebitel se tak dozví možnost o mimosoudním řešení a zjistí další kroky, které může udělat. Informace mohou být v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

3. Vyjádřit se k případnému sporu

V případě zahájení mimosoudního řešení, máte jako obchodník 15 dní na to, abyste se ke sporu vyjádřili. Tato lhůta a povinnost vám začne běžet dnem doručení žádosti k vyjádření.

4. Úzce spolupracovat s ČOI

Kromě vyjádření se od vás očekává i jakákoliv další součinnost, pokud ji bude ČOI potřebovat. Ze zákona jste povinni efektivně spolupracovat a být nápomocni.

Co dál ukáže čas a seminář APEK+ČOI+MPO

V samotném APEKU jsou ve velkém očekávání, jak se tato novinka v praxi projeví. Obchodníci by měli v tuto chvíli splnit své formální povinnosti a bude-li potřeba dalších kroků, to ukáže až čas. Asociace pro elektronickou komerci zůstává ve spojení s ČOI i Ministerstvem průmyslu a obchodu. A další případné informace chtějí zveřejnit po společném semináři (termín doposud nebyl stanoven).

Nejste si jistí, že vaše PPC reklama vydělává tolik, kolik by měla? Neutrácejte zbytečně.PPC audit zdarma

Nahoru