Magazín

Zpět na všechny články Magazínu

Zvládli byste práci profesionálního typografa? Otestujte své vědomosti!

Jiří Křovák | 26. 06. 2013

Zvládli byste práci profesionálního typografa? Otestujte své vědomosti!

V minulém článku o webové typografii jsme si ukázali, jak dobře nasázet text a tím ulehčit uživateli čtení a skenování vašeho obsahu. Dnes se zaměříme více na typografii z pohledu českého pravopisu a ukážeme si nejčastěji se vyskytující typografické chyby. Článků na toto téma bylo již v minulosti vydáno bezpočet, ale praxe ukazuje, že je průběžná osvěta stále potřebná.

Hned v úvodu bych rád zmínil, že žádné pravidlo nelze brát striktně. Někdy se stává, že co říkají pravidla českého pravopisu, upravují české normy (ČSN) trochu jinak. Co je v jednom pramenu povoleno, v druhém se důrazně nedoporučuje. A pak si vyberte, že? Nejlepší je nakonec držet se citu a použít tu nejlepší variantu v rámci situace či kontextu.V tomto článku tedy popisuji pravidla tak, jak si je vykládám a používám já, z pohledu webového grafika. V praxi se mi mnohokrát osvědčila publikace Praktická typografie, ze které čerpám i dnes.

Procento, procentní

Bezesporu jedna z nejčastějších chyb, na kterou narážíme dennodenně, se týká zápisu procent pomocí číslic a symbolu pro procenta. Přitom zkrotit procenta není žádná věda. Počítáme-li procenta („ušetřili jsme padesát procent“, „dvacet procent lidí věří prezidentovi“), klade se mezi číslici a symbol procent mezera: 50 %, 20 %. Chceme-li vyjádřit míru nějakého jevu pomocí spřežky obsahující přídavné jméno „procentní“ („padesátiprocentní sleva“, „dvacetiprocentní důvěra“), pak se celkem logicky mezi číslici a symbol pro procenta mezera neklade: „50% sleva“, „20% důvěra“.

Měnové jednotky a peněžní částky

Mnohokrát potřebujeme uvést ceny nejrůznějších produktů a služeb. Jak ale cenu a příslušnou měnovou jednotku správně zapsat? Značku měny můžeme psát před i za číslici a oddělujeme jí mezerou. Skupiny tří číslic lze oddělit mezerou, nebo tečkou, ale ne čárkou. Častou chybou je psaní celého čísla s pomlčkou za desetinnou čárkou (kde nám pomlčka zastupuje dvě nuly) a měnovou jednotkou za číslem. Zde by měla být měnová jednotka vždy před číslem. Cizí měnové jednotky je možné psát před i za číslici.

Správně

 • Celková cena vaší objednávky činí 10 000 Kč.
 • Výhodná cena Kč 190,– za tuto knihu je bezkonkurenční.
 • Pouze dnes nabízíme všechny produkty za 39,90 Kč.
 • Cena doručení balíku na Slovensko činí 20 €.
 • Měsíční předplatné vás bude stát $ 49,99.

Špatně

 • Tuto službu si určitě neobjednávejte za 300,– Kč.
 • Rozhodně ale nenakupujte za 129,90,–

Tip

Znak € vyvoláte pomocí klávesové zkratky „Alt + 0128“ a znak $ pomocí klávesové zktratky „Alt + 36“.

Časové údaje a data

Podle pravidel českého pravopisu je jediný možný zápis času ve tvaru HH.MM:SS – 16 hodin, 45 minut, 20 sekund. Sekundy můžeme samozřejmě vynechat. Norma ČSN 01 6910 ale dovoluje psát u nás oblíbený zápis HH:MM:SS – tento způsob zápisu vychází z evropské normy ČSN EN 28601. Většina typografů ale z lásky k českému jazyku zajisté doporučí zápis podle pravidel českého pravopisu. Jaký způsob si zvolíte vy, je jen na vás.

Zápis podle pravidel českého pravopisu

 • Otevírací doba v neděli je 8.00–14.00.
 • Emil Zátopek v roce 1952 doběhl v čase 2.23:03 (2 hodiny, 23 minut, 3 sekundy).
 • Autobus odjíždí přesně v 9.25 h (ale i 9.25 hod).
Zápis podle normy ČSN 01 6910
 • Dnes pro vás máme otevřeno v čase 7:30–18:00.
 • Zvýšila si svůj osobní rekord na 1:44:15.
 • Schůzku jsem si naplánoval na 11:00 hod.

zapsání dat již nejsme tolik omezeni. Datum nejběžněji zapisujeme ve tvaru „24. 12. 2013“, případně „24. prosince 2013“. Za tečkou je vždy mezera. Další možnosti, ale už ne tak běžné, jsou „24. XII. 2013“, „24/12 2013“, „24/XII 2013“ a také zkrácení roku pomocí apostrofu – „24. 12. '90“.

Abychom předešli nevhodnému zalomení data na dva řádky, je vhodné místo klasických mezer používat mezery nedělitelné. Ty vložíme do kódu stránky pomocí zápisu „ “. Pokud již musíme datum zalomit, zalamujeme mezi měsícem a rokem.

Správně

 • Velikonoční pondělí tento rok vychází na 1. 4. 2013.
 • Přijďte se podívat 14. května 2013 na veletrh pořádaný naší společností.

Špatně

 • Oslavte Den země, který se koná 22.4.2013.
 • Na našem skladě začíná 1.září totální výprodej oblečení.

Spojovník a pomlčka

Často nerozumíme rozdílu mezi spojovníkem „-“ a pomlčkou „–“. Spojovník, jak je již z jeho názvu patrné, slouží ke spojování výrazů. Najít jej na klávesnici není nic obtížného – jednoduše můžeme použít klávesu minus na numerické klávesnici. Spojovník zapisujeme vždy bez mezer.

Příklad
 • anglicko-český slovník.
 • modro-bílý dres,
 • ale již nikoliv Pardubice–Plzeň (Pardubice vs. Plzeň).

Pomlčku používáme nejčastěji tam, kde chceme vyznačit různé roviny výpovědi, jako jsou vsuvky, doplňkové informace nebo vysvětlivky. V řeči bychom použili pomlku. Dále pomlčka může nahrazovat nulu, nebo neznámé hodnoty (viz část o měnových jednotkách) a uvození přímé řeči. Pomlčkou můžeme také nahradit předložku nebo spojku. Kromě případů, kdy nám nahrazuje předložku nebo spojku, oddělujeme pomlčku z obou stran mezerou.

Příklad

 • Pokud se rozhodneme pro inverzní variantu – bílý text na černém pozadí – musíme počítat s tím, že se bude uživatelům číst o 32 % pomaleji.
 • Nezarovnávejte text do bloku – řekl jsem.
 • Dostavit se můžete v čase 11.00–12.00 (11.00 až 12.00).

Tip

Pomlčku napíšete pomocí klávesové zkratky „Alt + 0150“.

Uvozovky

Jak vypadají správné české uvozovky? V češtině používáme tři, respektive čtyři varianty – „“ a ‚‘ a »«. Nejběžnější „“ si lze představit jako vyplněná čísla 99 a 66. Varianty ‚‘ a »« (přípustná je i varianta „›‹“) jsou spíše doplňkové a používáme je tam, kde potřebujeme uvést například citát v přímé řeči. Ostatní varianty včetně často používaného znaku pro palce, nebo sekundy „"“ jsou nesprávné.

Uvozovky mohou plnit různé funkce a jejich použití je poměrně komplikované a řádné vysvětlení této problematiky by určitě vydalo na samostatný článek. Proto k nastudování pravidel doporučuji Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Tip

Zapamatujte si kombinace kláves „Alt + 0132“ pro 99 a „Alt + 0147“ pro 66. Uvozovky používáme často, a proto je vhodné si klávesové zkratky zapamatovat.

Trojtečka neboli výpustka

Chceme-li vynechat část věty, naznačit pomlku, nebo neúplný výčet, používáme výpustku (říká se jí také trojtečka, i když to není přesný typografický výraz). Výpustku nesázíme pomocí tří teček, ale pomocí speciálního znaku „…“. Na konci věty plní funkci tečky, takže již za výpustku další tečku nesázíme. Jiné interpunkční znaménko se sází těsně za výpustku.

Příklad
 • Nejedná se o nic jiného než o jasné odlišení struktury nadpisů, odstavců, citací, … (neúplný výčet).
 • Chcete-li být zdraví, tak… (vynechání části věty).
 • Tip: výpustku vyvoláme pomocí klávesové zkratky „Alt + 0133“.

Tabulka nejpoužívanějších znaků a jejich klávesové zkratky

Znak Klávesová zkratka Název znaku
Alt + 0132 Dolní uvozovka
Alt + 0147 Horní uvozovka
Alt + 0130 Dolní uvozovka jednoduchá
Alt + 0147 Horní uvozovka jednoduchá
» Alt + 0187 Dvojitá lomená uvozovka vlevo
« Alt + 0171 Dvojitá lomená uvozovka vpravo
Alt + 0150 Pomlčka
Alt + 0133 Výpustka
× Alt + 0215 Znaménko krát
© Alt + 0169 Znak copyrightu
® Alt + 0174 Znak registrace
Alt + 0128 Znak eura
$ Alt + 36 Znak dolaru

Proč vlastně chceme na webu tyto zásady dodržovat?

Na stránku jsme si kvalitně nasázeli text, vhodně jej naformátovali, doplnili grafikou a fotografiemi. Protože chceme působit důvěryhodně a profesionálně, je vhodné tyto zásady a pravidla dodržovat. Je to podobné jako s gramatikou. Pokud ve slově napíšeme hrubku, text na významu určitě neztratí, ale na čtenáře působit nejlépe nebude. Dodržujte tato pravidla, návštěvníci vašeho webu to jistě ocení :)

Jiří Křovák

Jiří Křovák

Grafik a UX designér

Jirku zajímá z pohledu grafika především tvorba uživatelsky přívětivých a obchodně úspěšných webů. Proto se v roce 2011 zapojil do grafického týmu eBRÁNA a stal se jeho silnou oporou. Na twitteru ho najdete jako @jirikrovak

Další články autora:


Jiří Křovák

Jirka Křovák

Grafik

Jirku zajímá z pohledu grafika především tvorba uživatelsky přívětivých a marketingově úspěšných webů. Proto se v roce 2011 zapojil do grafického týmu eBRÁNA a stal se jeho silnou oporou. Dříve působil jako grafik na volné noze.


© 2017, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing | XHTML 1.0 | CSS 3

Nahoru ↑